Ключово откритие, направено от Келвин Лий, професор по онкология и туморна имунология към Roswell Park Cancer Institute (RPCI) и колегите му, обясняват как компоненти на имунната система, определят нейното активирате или потискане.

Изследването се фокусира върху дендритни клетки на имунната система (DCS), важни за инициирането и регулиране на имунния отговор.

Например дендритните клетки са в състояние да активират Т-лимфоцитите за борба с настъпила инфекция или рак.

Любопитно е обаче, че те са известни също и със способността си да потискат имунния отговор.

Тези противоречиви свойства на DCS стават обект на науката, която цели да даде отговор при какви условия, клетките „включват“ имунната система и при кои я „изключват“.

За този проект екипът на д-р Лий проучва два типа рецептори, наречени CD80 и CD86, изразени на повърхността на дендритните клетки, които възбуждат клетките и активират  имуностимулиращите фактори (интерлевкин-6) или имуносупресивните фактори (indolemine, диоксигеназа, IDO).

Учените определят вътреклетъчните пътища, чрез които рецепторите задействат всеки имунен отговор, а също така разкриват непризнати преди взаимодействия с друг рецептор, наречен Notch–1.

NEWS_MORE_BOX


Проучването на тези пътища, отваря вратата за насочване на компонентите към този път, който води до съответния ефект.

Така лекарите могат да манипулират дендритните клетки с цел активиране или потискане на имунната система по начин, който е терапевтично ползотворен.

Този нов подход би позволил стимулиране на имунния отговор, което би било полезно и за изготвянето на ваксини.

От друга страна потискането на имунната система би бил добър подход при наличие на автоимунни заболявания и като подход за „измамването“ на някои вируси.