Вътреставното инжектиране на натриев хиалуронат (натриевата сол на хиалуроновата киселина) е показало ефективност и безопасност при лечение на артроза. По-мащабните и достоверни проучвания по темата са фокусирани върху колянната става. Най-големият метаанализ, правен досега и обобщаващ данните на 76 отделни клинични проучвания, заключава, че тази мярка може успешно да бъде включвана в стандартния терапевтичен режим.

 

Като цяло, този клас продукти показват много благоприятен профил на безопасност при продължително лечение. На практика единствената наблюдавана нежелана реакция, е болка на мястото на приложение, която отшумява до една седмица.


 

На пазара се предлагат няколко продукта с вариращи характеристики, като на лекуващите лекари се пада отговорността да взимат решение кой продукт е уместен във всеки конкретен случай. Изследвания са показали, че молекулната маса на активното вещество, в случая – полимера, не корелира с ефикасността на продукта, т.е. дали разтворът е повече или по-малко вискозен няма значение за облекчаването на болката и подобряването на ставната подвижност. Интересно е да се отбележи, че чисто механичният ефект на лубрикиране на ставата не е достатъчен, за да обясни клиничните ползи от инжекциите, тъй като активното вещество се задържа в мястото на приложение до няколко дни, а терапевтичната ефективност се запазва в продължение на месеци. Това предполага наличието на все още недобре неизяснени физиологични механизми.

 

Допуска се усилване на секрецията на хиалуронат в ставата, понижено освобождаване на болкови медиатори (вещества, които спомагат за предаване на усещането за болка) и директен противовъзпалителен ефект. Малкото изследвания в тази насока са съсредоточени предимно върху противовъзпалителните и обезболяващите ефекти на натриевия хиалуронат. По-конкретно, в in vitro условия е било потвърдено инхибирането на редица проинфламаторни фактори. Най-вероятно хиалуронотът има всички тези ефекти, които се наслагват върху чисто механичния ефект на лубрикиране на ставните повърхности и го удължават във времето. Това, което се знае със сигурност, е, че клиничното подобрение е много по-значително, ако терапията бъде съчетана с физическа активност и укрепване на бедрените мускули.

NEWS_MORE_BOX

 

Изказвано е и мнението, че вътреставното инжектиране на хиалуронова киселина може да предпази ставния хрущял от увреждане и по този начин силно да забави и ограничи развитието на артрозата, ако бъде практикувано още в ранен етап. Засега всички продукти за инжектиране са показани за прилагане само при напреднала артроза. Макар и правдоподобна, тази хипотеза не е била клинично изпитвана и засега все още не е известно какъв ефект едно разширяване на терапевтичните показания на тези продукти би имало върху заболяването, върху пациентите и върху клиничната практика изобщо.


Инжектирането на кортикостероиди е, така да се каже, тежката артилерия в лекарствената терапия. Те оказват силен противовъзпалителен ефект, който започва да се проявява с отслабване на болезнеността до седем дни след приложение и трае 4 – 6 седмици. В плацебо контролирано проучване на кортикостероидни инжекции за лечение на артроза в тазобедрената става, инжекциите са показали терапевтични ползи, които остават осезаеми до три месеца след прилагане.

 

Няма достатъчно данни, обаче, каква е ефикасността и безопасността на кортикостероидните инжекции при честа употреба. Не е ясно дали ползите от кортикостероидите надвишават негативите, до които честото им инжектиране би довело – възпаляване (неизвестно точно колко) в ставата, болезненост и дискомфорт. Поради това, засега стандартната практика е кортикостероидни инжекции да не бъдат прилагани повече от три пъти в рамките на една година, освен ако лекарят не счита това за абсолютно необходимо.

 

Прилагането на лекарствени средства за вътреставно инжектиране става само и единствено по лекарско предписание.