Wiener Privatklinik (WPK) е частна виенска болница, разположена в района на Виенския медицински университет. Болницата разполага със специализиран център за онкологични заболявания Central European Academy Cancer Center, който предоставя изчерпателно диагностициране, лечение и проследяване на пациентите. В центъра работят едни от най-високо квалифицираните онколози в Европа.

 

Ръководител на центъра е проф. д-р Кристоф Цилински, един от най-уважаваните онколози във Виена.В центъра основните звена са:


1. Прецизна диагностика;
2. Таргетна (персонализирана) терапия;
3. Имунотерапия;
4. Иновативна онкологична хирургия.

 

Прецизната диагностика и второто мнение са комплексни диагностични методи в полза на всеки онкологично болен пациент. Това включва редица видове изследвания, сред които молекулярно секвениране на ДНК на туморните клетки.


Центърът е снабден с пълния набор от необходими диагностични средства и апаратура на световно ниво. Това включва рентген, компютърна томография, ядрено магнитен резонанс, нуклеарна медицина, PET скенер, SPECT скенер и набор от генетични изследвания.


Лекарят, който е поел съответния случай, решава въз основа прегледа и разговора с пациента какви изследвания трябва да бъдат назначени, какво да е съответното лечение и е негово задължение да проследи пътя на пациента до неготово възстановяване.

 

Чрез персонализираното раково лечение се таргетират специфични ракови гени и протеини, асоциирани с развитието и полиферацията на раковите кетки. В последните години онкологичните заболявания се подразделят на много подвидове, което позволява и по-точно геномно проучване, а то от своя страна и таргетно лечение. Благодарение на изследването на генните последователности вече имаме по-добри познания относно болестите - какви са характеристиките им, как се развиват и най-вече - можем ли да ги таргетираме.


Пациентите, които могат да се възползват от тази терапия са:

  • Пациенти, чието заболяване не дава ясни индикации за конкретно лечение;
  • Пациенти, при които конвенционалните методи нямат ясен лечебен ефект и се наблюдава прогресиране на заболяването.

Персонализираната онкологична медицина дава допълнителен шанс за лечение и подобрява качеството на живот на пациенти, при които класическото лечение няма ефект. Екипът на онкологичния център на WPK се състои от високо специализирани експерти, които внимателно проследяват прогреса на лечението и се справят успешно с предотвратяването на потенциалните странични ефекти.

 

Имунологичната терапия активира имунната система на пациента така че да разпознава и унищожава туморните клетки.
Клинични проучвания показват, че ефектът от имунотерапията е дълготраен, като активира имунната система дори и след постигане на ремисия. Чрез тази важна особеност за пръв път се дава надежда за удължаване и подобряване на качеството на живот на онкологично болните.


Имунологичните терапии се прилагат успешно най-вече при лечение на малигнен меланом, както и определени типиве рак на белите дробове, левкемии и други (разновидности на цервикален рак, рак на бъбрека, на черния дроб, на пикочния мехур, на дебелото черво).


Химиотерапията се се използва като метод за предотвратяване на растежа и развитието на рака. Практиката показва, че комбинацията от имунотерапия и химиотерапия(също и лъчелечение) имат по-добър ефект, когато се прилагат като комбинирана терапия.


Странични ефекти на имунотерапията - предимно автоимунни реакции, както и пневмонит, витилиго, улцерозен колит, крон,  но лечението при тези заболявания е добре познато и добре контролирано.

 

Много важна част от борбата с рака е превенцията...

В много случаи онкологичното заболяване няма как да се детектира от самото начало и често е налице прогресирането му и достигането до етап, когато единственото възможно лечение е палиативно. Причината за това най-вече е характерната за рака късна клинична изява и бързият ход на развитие. Въпреки това има различни начини за превенция:

 

  • Най-голямата превантивна мярка в борбата с рака е отказът от тютюнопушенето. Статистиките сочат, че 90% от всички онкологични заболявания са асоциирани с пушене.
  • Нова ера в борбата с рака на шийката на матката настъпи от въвеждането на HPV ваксината. HPV(Human Papiloma Virus) -човешки папилома вирус е асоцииран в над 90% с този рак.
  • Ракът на дебелото черво е най-често срещаният рак на гастроинтестиналния тракт. Затова е важно да се прави профилактична колонскопия след навършване на определена възраст според индивидуалния риск при пациента. Той е по-висок при наличие на случай на рак на дебелото черво в семейството.
  • Карциномът на млечната жлеза е най-честото злокачествено заболяване при жените в България, както и в държавите от ЕС. От голямо значение е мамографското изследване.

 

Въпреки иновативните методи за лечение раковите клетки имат една много важна особеност – те развиват странични пътища за предаване на молекулярна информация и инвазиране в организма и именно затова проявяват резистентност. Това е причината да не можем да излекуваме рака, но през изминалите години и с постоянство в сферата на клиничните проучвания ракът все повече се доближава до хроничните болести.