От 27 до 29 септември 2018, в град Пловдив се проведе Втората национална конференция по епидемиология с тема „Заболявания с епидемичен потенциал и възможности за превенция“. Събитието се организира съвместно с Медицински университет Пловдив и Българското научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести.


Участие взеха специалисти от различни специалности – епидемиолози, микробиолози, инфекционисти, биолози, специалисти от медицина на бедствените ситуации и други. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Регионални здравни инспекции (РЗИ), Националният център по заразни и паразитни болести, Военномедицинска академия, Катедри по епидемиология към медицински университети и други структури, работещи в областта на превенцията, надзора и контрола на заразните заболявания, ваксинопрофилактиката и нозокомиалните (вътреболнични) инфекции.


На конференцията бяха разгледани обстойно редица проблеми и съответно мерките, които се вземат за тяхното разрешаване.Теми с важно значение бяха съвременните проблеми на резистентността към антибиотици, ролята на имунопрофилактиката и надзора за ограничаването на тези инфекции; Надзорът при морбили и рубеола – който е решаващ за постигането и поддържането на елиминация на двете заболявания в България; Основни проблеми в бежанските лагери; Съвременни епидемиологични характеристики на туберкулозата; Източници на Легионерска болест; Превенция на грип и редица други.


През периода 2013-2017 г. е постигната елиминация на морбили в България. Но при подходящи условия всеки „внесен“ случай в страната може да даде начало на нова епидемична вълна. От значение е определяне на генотипа на вируса, за да се прецени откъде е внесената инфекция.


Обсъдени бяха и методите за подобряване на профилактиката на вътреболничните инфекции или както все по-често се срещат в литературата – инфекции, свързани с медицинското обслужване.


Една подценявана инфекция като легионелозата се оказва на 5-то място като причинител на пневмония. Бяха разгледани случаи на новородени, които при раждане във вода аспирират заразени капки с причинителя на заболяването и в следващите седмици умират от тежка пневмония.


От 2019 г. се очаква влизането на национална програма за безплатно ваксиниране с противогрипна ваксина на всички лица над 65-годишна възраст. Като най-често усложнение на грипа се посочва развитието на пневмония (първична вирусна или вторична бактериална).