Установява се връзка между мобилните телефони и развитието на рак. Това става ясно от данните на ново проучване, проведено от изследователи от САЩ. 
 
По време на лабораторно проучване става ясно, че излагането на вълните, излъчвани от мобилните телефони, повишава риска от развитие на тумори в мозъка и сърцето
 
Британски изследователи подчертават, че според данните на задълбочени проучвания върху хора няма доказателства, които да потвърждават риска за здравето от употребата на мобилни телефони. Те твърдят, че новото данните от проучване не предоставят достатъчно доказателства в подкрепа на това твърдение. 
 
Според авторите - изследователи от Национална токсикологична програма на САЩ, масовата употреба на мобилни устройства от хората от всички възрасти неизбежно води до дори и слабо покачване на случаите на заболяване, вследствие на излагане на радиация
 
В рамките на лабораторното проучване става дума излагане на вълни от мобилни телефони девет часа дневно в продължение на две години. Установява се слабо повишаване в развитието на тумори, вследствие на излагането на радиацията. 
 
Според експертът по приложна статистика проф. Кевин МакКонуей от Великобритания проучванията в тази насока са полезни, но тези частични открития не будят сериозни притеснения по отношение на публичното здраве. По неговите думи нивата на радиацията по време на проучването е по-голяма, в сравнение с тази, на която се излагаме ежедневно при употребата на мобилни телефони. 
NEWS_MORE_BOX
 
Д-р Родни Крофт, който е директор на Австралийския център за електромагнитни биофийдбек проучвания, също не е обезпокоен от данните. Според него от научна гледна точка те не представляват риск за здравето. 
 
Мобилните телефони излъчват радиационна енергия под формата на радиовълни. Тъканите, които се намират в най-голяма близост, абсорбират тази енергия. Въпреки многобройните проучвания по темата, никое от тях не открива категорично доказателство, според което това допринася за развитието на рак.