Все още не е известно защо се появява синдромът на Даун, но е неоспорим факт, че той винаги е бил част от човешкото състояние. Научно доказано и сигурно е, че се появява, когато индивидът има допълнително частично или цяло копие на хромозома 21. 

 

Синдромът се среща при хора във всички региони по целия свят и обикновено води до промени в начина на учене, физическите характеристики и здравето.


 

Адекватният достъп до подходящи, здравни грижи, изследвания и програми за ранна интервенция, както и провеждането на приобщаващо образование, са жизненоважни за растежа и развитието на човека, диагностициран с Даун.

 

През декември 2011 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обяви 21-ви март за Световен ден на хората със синдрома на Даун (A/RES/66/149) и започна отбелязването му от 2012 г. 

 

За да повиши обществената осведоменост относно синдрома на Даун, Общото събрание отправя апел към всички свои държави членки, съответните организации от системата на ООН и други международни организации, както и към гражданското общество, включително неправителствените организации и частния сектор, да отбележат Световния ден на хората със синдрома на Даун.

 

Приблизителната честота на синдрома на Даун е между 1 на 1 000 до 1 на 1 100 живородени по целия свят. Всяка година приблизително 3 000 до 5 000 деца се раждат с това хромозомно заболяване.

 

Качеството на живот на хората със синдром на Даун може да се подобри чрез задоволяване на техните нужди от здравни грижи, включително редовни прегледи при здравни специалисти за наблюдение на психическото и физическото състояние и за предоставяне на навременна намеса, било то физиотерапия, трудотерапия, логопедична терапия, консултиране или специално образование. 

 

Хората със синдром на Даун могат да постигнат оптимално качество на живот чрез родителски грижи и подкрепа, медицинско ръководство и системи за подкрепа, базирани на общността, като приобщаващо образование на всички нива. Това улеснява тяхното участие в обществото и реализирането на личния им потенциал.

 

Световният ден е възможност за глобалната общност със синдрома на Даун да се свързва всяка година. Идеята е да се споделят идеи, опит и знания, както и да се подсилва взаимното застъпничество за равни права за хората със синдром на Даун. По този начин може да се достигне до ключовите заинтересовани страни и това да доведе до положителна промяна.

 

Колективното разбиране за синдрома от страна на всеки човек може да бъде споделено с хаштаг #InclusionMeans… в социални платформи, като по този начин се изразява и всеобщата съпричастност на глобалното общество. 

 

Източник:

World Down Syndrome Day 21 March. United Nations - https://www.un.org/en/observances/down-syndrome-day