Екип от учени на Университета Клемсън, заедно с техни колеги от Медицинския факултет на Университета Емори, изследват за наличието на връзка между определени ензими, които обикновено се произвеждат в тялото и тяхната роля в регулирането на затлъстяването и контрола на чернодробните заболявания. Освен това те включват и възрастта като отделен фактор.

 

Населението на САЩ показва едни от най-високите резултати, относно броя на хората със затлъстяване. Общо 36% от тях са с наднормено тегло.


 

Изследователи наблюдават влиянието на Cyp2b ензима върху метаболизма на различни продукти. При липсата на тази белтъчна молекула се наблюдава по-голяма склонност към затлъстяване, индуцирано от различни видове диети.

 

При хората Cyp2b ензимът е част от голяма суперфамилия на ензими, която изпълнява различни и много важни роли в човешкото тяло. Те помагат при метаболизирането на някои токсични и лекарствени вещества.

 

Освен тази функция CYP ензимите метаболизират жлъчните киселини, стероидните хормони и полиненаситените мазнини. Това означава, че всички тези процеси биха могли да си взаимодействат. Пример е прекомерната комнсумация на мазнини, която инхибира метаболизма на медикаменти.

 

Въпреки това конкретният механизъм, по който Cyp2b ензима функционира, не е напълно изяснен.

 

Податливостта на хората към заболявания и цялостното им здраве са силно зависими от промените в липидния профил на клетката или тъканта. Този цялостен профил се нарича липидом.

 

Диетите с високо съдържание на мазнини, като западната диета, причиняват затлъстяване и драстично променят чернодробния липидом, а нарушенията в него са свързани с различни специфични чернодробни заболявания, като например неалкохолна мастна чернодробна болест и неалкохолен стеатохепатит.

 

С напредването на възрастта мастната тъкан повишава своето количество и често се наблюдава повишаване в телесното тегло. Това завишаване е още по силно изразено при липсата на Cyp2b ензима.

 

Освен това при стареене се нарушават и някои от нормалните клетъчни процеси, които протичат в човешкия организъм.

 

Необходимо е провеждането на последващи изследвания, с които да се проследи по какъв начин Cyp2b ензимът участва в различните метаболитни процеси в човешкото тяло. Специалистите предполагат, че при хората този ензим стимулира отлагането на мазнини в черния дроб.

 

Проучването е публикувано в сп. Journal of Lipids.

 

Рефенеции:

https://www.hindawi.com/journals/jl/2022/7122738/