Почти всеки е засегнат от рака – лично или като свидетел на битката на свой близък, приятел или колега. Онкологичните заболявания са огромно обществено бреме, създаващо психичен, емоционален и финансов товар. По последни данни 33 млн. души по света текущо живеят с раково заболяване. На тези болести дължим всеки 1 от 8 случая на смърт или с други думи – на всеки 4 секунди ни напуска по 1 пациент, боледувал от рак.


По данни на Световната здравна организация (СЗО) онкологичните заболявания, редом с тези на сърдечносъдовата система са сред водещите причини за болестност, намалено качество на живот, скъсена продължителност на живота и смъртност. Нещо повече, през последните години в здравните среди се говори не само за продължителност на живота изобщо, а за един по-специфичен и ценен показател – очаквана продължителност на живота в добро здраве. Освен до каква възраст доживяват хората, по-важно е да се работи върху това до максимално късно те да са в добро здраве, жизнеспособни и удовлетворени.


На тазгодишната пресконференция на Bayer, провела се в Берлин, водещи лидери споделиха каква е стратегията на компанията в борбата с този нарастващ проблем.


 

NEWS_MORE_BOX

 


„Онкологията е един от ключовите стълбове за бъдещо развитие на Bayer. С четири терапии и 8 одобрени индикации, напрeдващи разработки и фокусирано, но все пак разнообразно разработване на нови лекарства, ние очакваме бъдещо развитие в лечението на злокачествените заболявания. Пациентите са в сърцето на всичко, което правим, ето защо всеки ден се борим да разработим ефективна, подобряваща качеството на живот терапия и да я направим достъпна за пациентите възможно по-скоро“, каза Роберт ЛаКаз, изпълнителен вицепрезидент и началник на отдела за онкология в Bayer.


Специалистите предричат, че за 2030 г. се очаква 70 % увеличение на случаите на ракови заболявания. Предвижданият процент може да не е напълно точен, но увеличение на случаите със сигурност ще има, коментират те. Това се дължи най-малко на простия факт, че благодарение на подобрените медицински грижи средната продължителност на живота расте и ще продължава с този темп. Факт е, че голяма част от злокачествените заболявания се проявяват в напреднала възраст и колкото по-дълго живее човек, толкова повече нараства рискът от това да развие рак.


Вместо с отрицание, специалистите от фармацевтичната компания посрещат този факт с готовност да променят хода и изхода от тези заболявания. По думите на д-р Карл Цигелбауер, ръководител на отдела по Терапевтични проучвания към фармацевтичната компания, в днешно време диагнозата рак не би трябвало да е равносилна на смъртна присъда.

 

 


Компанията, благодарение на усилията, които полага в разработването на нови терапевтични подходи, както и успешното им сътрудничество с друг лидер в онкотерапията – Loxo Oncology, работи в насоката повечето ракови заболявания да се трансформират ако не в пълно излекуване, то поне в хронично заболяване.


Четири са основните стратегически подхода, върху които се работи в момента и се очакват резултати в близкото бъдеще:

  • Онкогенетично сигнализиране – известно е, че всичко в клетките се извършва чрез сигнали, подавани както отвън, така и от самата клетка. Такива сигнали контролират растежа, развитието и смъртта на клетките. Раково изменените клетки спират да се подчиняват на системните сигнали и се размножават неконтролирано.

Целта на компанията е чрез малки молекули да смутят ключовите за развитието на туморните клетки сигнални пътища, като по този начин „изключат“ сигналите за неконтролиран растеж. Тази възможност се основава на предварително изучените сигнални пътища на туморните клетки, които силно варират при различните видове рак.

  • Такава туморна клетка, покрита със специфични антитела, се превръща в разпознат от имунната система чужд нашественик и се подлага на цитотоксична атака, целяща елиминирането ѝ.Анти-тяло конюгати – компанията разработва антитела, създадени да разпознават специфично определени туморо-отличителни протеини, експресирани по повърхността на раковите клетки и да се свързват с тях.
  • Насочени ториум конюгати – революционна идея, свързана с частици, натоварени с високоенергийна алфа-радиация.

Освен силно токсични, тези частици са и високо специфични, насочени конкретно към туморната клетка, избягвайки нормалните клетки на тялото. Такъв конюгат, насочен към простато-специфичен мембранен антиген се очаква още идната година да влезе в клинично проучване.

  • Имуноонкология – вече съществуващ и в началото обещаващ дял от онкотерапията.

През последните години обаче специалистите наблюдават тревожно нарастване на резистентността на туморите към наличната терапия. Те споделят, че днес около 70% от пациентите не отговарят на лечение с имунотерапевтици от първо поколение. Нуждата от нови терапевтични варианти налага допълнително разработване на препарати от този клас.


„Онкологичните заболявания са точно толкова индивидуални, колкото са и пациентите. Ето защо работим усилено върху развитието на персонализирани лечебни схеми, така че всеки един пациент да може да получи именно най-обещаващата за него терапия още от самото начало, с което да не се остави шанс на туморите да метастазират“, коментира д-р Карл Цигелбауер.