Българско проучване цели да наблюдава връзката между гастро-езофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) и респираторните инфекции. Към момента знаем, че ГЕРБ може да бъде причина за хронични фарингити, влошено орално здраве, кариеси и др.

 

Новото проучване има за цел да изучи влиянието на повишената киселинност върху локалните имунни механизми в респираторната мукоза при пациенти с ГЕРБ.


 

Гастро-езофагеалната рефлуксна болест засяга всеки трети човек в България. Тя се характеризира с недостатъчност на долния езофагеален сфинктер и рефлуктиране на кисело стомашно съдържимо към хранопровода и устната кухина. Това, от една страна, резултира в изменения по езофагеалната мукоза - езофагити, улцерации, Баретов хранопровод и др., а от друга страна се наблюдават процеси във орофарингеалния компартмент - хронични фарингити, кариеси, лош дъх, регургитация и др. 

 

Респираторните инфекции могат да бъдат разделени на вирусни и бактериални, остри и хронични. Едни от най-често срещаните причинители на респираторни инфекции са Streptococcus pneumoniae, H. influenzae и Mycoplasma pneumoniae.

 

Чисто практически, при пациенти с ГЕРБ екипът изследователи наблюдава по-висока честота на остри и хронични респираторни инфекции. За да бъде доказано обаче това, както и да бъде изяснен механизмът, по който се случва, е необходимо да се проведе статистическо проучване, което да потвърди наблюдаваните резултати.

 

За да се включите в проучването, трябва да отговорите само на няколко въпроса. Анкетата е напълно анонимна. Изисква се единствено влизане с гугъл акаунт, с цел получаване на повече индивидуални отговори.

 

Връзка към анкетата - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92GgIXLMrs2nmgb5K7M1VlziBCxOTxiPZBtFhnm6kSeD7xA/viewform