B витамините - група от водоразтворими органични съединения, са жизненонеобходими за правилната функция на нервната система и не се произвеждат от човешкото тяло. Тези съединения не са групирани заедно поради сходности в химичните им структури, а поради близките им и често взаимносвързани коензимни ефекти.
 
Почти всички В витамини действат като коензими в огромна част от ензимните процеси на клетъчно ниво. Като коензим, биологично активните форми на витамините участват в превръщането на апоензими в холоензими, разширявайки способностите на получения ензим за катализира допълнителни реакции. 
 
Добър пример е биоактивната форма на витамин В6 – пиридоксал 5'-фосфат. Само тази форма на съединението е основен кофактор за функционирането на над 140 отделни ензима, отговарящи за синтезата, разграждането и преобразуването на аминокиселини в човешкото тяло. 
 
Като цяло, разнообразните функции на В витамините могат да бъдат генерализирани в две основни направления - те служат или на катаболитния метаболизъм (разграждане на вещества и получаване на енергия) или на анаболитния метаболизъм (производство и трансформация на биоактивни молекули, разход на енергия).
 
Те обаче имат и силно специфични свойства, характерни за и проявяващи се само в мозъчните тъкани. 
NEWS_MORE_BOX
 
Мозъкът е най-активният в метаболитно отношение орган на човешкото тяло. Макар да представлява само 2% от теглото му, той поглъща около 20% от цялата генерирана от организма енергия. Фокусираните върху метаболитни процеси функции на В витамините, наред с участието им в биосинтезата на неврохимикали ги прави особено важни за мозъчното здраве
 
Тази важност се потвърждава и от редица физиологични особености – активното преминаване на В витамините през кръвномозъчната бариера, специализираните транспортни механизми за преминаването им, както и многократно завишените им наличности.
 
Концентрацията на метилтетрахидрофолата (основната форма на фолиевата киселина или витамин В9) например, е четири пъти по-висока в мозъка, от колкото в кръвната плазма. Концентрациите на биотин (В7) и пантотенова киселина (В5) в мозъка могат да надвишават до 50 пъти тези в кръвната плазма.