Витамин Д влияе на поведението на меланомните клетки, като ги прави по-малко агресивни, става ясно от ново лабораторно изследване на британски учени от Университета на Лийдс. Витаминът влия върху на сигнален път в самите меланомни клетки, което забавя техния растеж и спира разпространението им в белите дробове.

 

Въпреки че изследването е в начален стадий, резултатите му дават сериозно основание да се търсят нови начини за лечението на меланома, се пише в изданието Cancer Research.


 

И по-рано учените бяха наясно, че ниските дози на витамин Д в организма имат връзка с по-лошия изход при пациентите с меланом, но не бяха наясно с механизма му на действие върху рака.

 

Екипът на проф. Нютон-Бишоп си поставя за цел да открие начина, по който витаминът влияе на меланомните клетки и какво се случва при липсата на рецептора му – VDR, който се намира на повърхността им. 

 

Изследователите проследяват активността на гена, от който зависи VDR рецепторът при 703 образци на човешки меланомни тумори и 353 метастазирали такива. Под внимание са отчетени и други характеристики, като дебелина и бързина на нарастване на тумора. Екипът е искал да разбере дали количеството на VDR рецепторите е свързано с генетични промени, които съпътстват агресивността на рака и при лабораторни условия наблюдават как различните нива VDR влияят на способността на рака да се разпространява. 

 

Установяват, че туморите с ниски нива на VDR ген растат по-бързо и имат по-ниска активност на гена, контролиращ пътищата, чрез които имунната система бори раковите клетки. Тези тумори също така имали по-висока активност на гените, свързани с раковия растеж и метастазиране, особено тези на сигналния път на Wnt/β-катенин, което е от значение за модулирането на редица биологични процеси в клетката, като нейния растеж. 

Учените откриват, че повишаването на количеството на VDR в меланомните клетки намалява активността на сигналния път на Wnt/β-катенина и се забавя растежът им, както и че се наблюдава по-ниска вероятност ракът да се разпространи в белите дробове. 

 

По думите на проф. Нютон-Бишоп след години изследвания най-накрая е разгадан начинът, по който витамин D влияе на меланомните клетки и това е да потиска активността на сигналния път на Wnt/β-катенин.

 

Вълнуващо е да видиш как витаминът може да помогне на имунната система да се бори с рака. На този етап знаем, че когато сигналният път на Wnt/β-катенин е активен в меланома, той потиска имунния отговор, вследствие на което много по-малко имунни клетки проникват в рака, където техните действия са по-ефективни, споделя професорът.

 

Въпреки че витамин Д сам по себе си не влияе на рака, ние можем да вземем предвид индиректния път, по който му действа, за да подпомогнем имунната система и подобрим имунотерапията, така че тя по-ефективно да се справя с раковите клетки. 

 

Витамин Д е важен за мускулите и костите ни. Британските експерти препоръчват да се осигуряват дневно по 10 микрограма чрез храненето или под формата на добавка, особено през зимните месеци. Това се равнява на 400 IU. Това количество обикновено е изписвано на децата през студените месеци през първите 1-2 години от живота. Дозите мога да се увеличават с възрастта.

 

Препоръките на британските експерти на база изследването е при меланома да бъдат проверени нивата на витамина Д и при необходимост те да бъдат коригирани чрез адекватния му прием, предписан от лекуващия лекар. 

 

Всяка година във Великобритания се отчитат около 16 000 нови случая на меланом, като преживяемостта се е увеличила двойно през последните 40 години на Острова. Само в Англия за година се регистрират около 300 души с напреднал стадий на този агресивен рак. Около 55% от хора в последен стадий на меланом преживяват година или повече, в сравнение със 100% при диагностицираните в най-ранен стадий на болестта.

 

В световен мащаб за 2015 г. са диагностицирани 350 000 нови случаи на меланом. За България за същата година са 497 според Националния раков регистър.

 

Меланомът е рак на кожата, който засяга предимно млади и хора на средна възраст. Честотата му е по-висока при хората със светла кожа. Въпреки че представлява само 4% от всички кожни тумори, той е причина за 80% от смъртните случаи от рак на кожата. Отчита се ниска 5-годишна преживяемост при метастатичния меланом.