Ежедневният прием на добавки с високо съдържание на витамин D може да помогне за предотвратяване на диабет тип 2 при пациенти, изложени на риск от развитието му. 

 

Повече от 374 милиона възрастни по света са в преддиабетно състояние. Откритията предполагат, че евтината добавка на витамин D може да забави развитието на диабет при повече от 10 милиона души.


 

Намаляването на опасността е с 15 %, като заключението е съобразено с възрастта, пола, индекса на телесната маса и други фактори. Това показват данните от мета-анализ на три рандомизирани клинични проучвания. 

 

При 3,3% от участниците се наблюдава абсолютно намаляване на риска в продължение на 3 години. Тенденцията се запазва във вторичен анализ, който изключва пациенти, които са спрели приема на експериментална медикаментозна терапия против диабет, развили са диабет или са започнали прием на лекарства за отслабване.

 

Оказва се, че пациентите, които приемат добавки с витамин D, имат 30% по-висока вероятност да се върнат към нормални нива на глюкоза.

 

В трите проучваният участниците са приемали по 20 000 IU (500 mcg) холекалциферол седмично, т. е. по 4 000 IU (100 mcg) дневно. Всички са сравнени със съответстващото плацебо.

 

Д-р Малачи Маккена от Университетския колеж в Дъблин и д-р Мери Флин от Ирландския орган за безопасност на храните посочват, че сами по себе си и трите изпитвания установяват идентично намаление на риска от диабет, свързано с добавяне на витамин D, но самостоятелните оригинални проучвания просто са били „недостатъчни“, за да открият следата върху прогресията на диабета.

 

Въпреки че в нито един от мета-анализите не е регистриран сигнал за повишен риск от камъни в бъбреците, хиперкалциемия или хиперкалциурия или друг риск, изследователите обясняват, че има разумни и допустими граници на прием на витамин D, които трябва да бъдат консултирани със съответния лекуващ лекар.

 

Сборът на участниците в трите проучвания е 4190, 2097, които получават витамин D и 2093, които получават плацебо. Средната възраст е 61 години,  44% са жени. Средният ИТМ е 29,5, а HbA1c е 5,9 на изходно ниво.

 

По време на средното 3-годишно проследяване е имало 475 нови случая на диабет, диагностицирани сред тези, приемащи витамин D срещу 524 в плацебо групите. Намаляването на риска е много по-изразено за тези, които поддържат по-високи серумни нива на 25-хидроксивитамин D.

 

В сравнение с тези, които поддържат по-ниски серумни нива по време на проследяването - попадащи в диапазона от 50 до 74 nmol/L (20 до 29 ng/mL) - тези, които поддържат нива от поне 125 nmol/L (≥50 ng /mL) има 76% намален риск от прогресия до диабет (HR 0,24, 95% CI 0,16-0,36). Това означава 3-годишно абсолютно редуциране на риска от 18,1% (95% CI 11,7-24,6%).

 

Референции:

Anastassios G. Pittas, MD, MS. Vitamin D and Risk for Type 2 Diabetes in People With Prediabetes. Annals of Internal Medicine - https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/M22-3018?journalCode=aim