Онкоболни пациенти с дефицит на витамин D, които са били суплементирани по време на терапията, показват по-малко нужда от прием на болкоуспокояващи според ново проучване.


Плацебо-контролираното изследване установява още по-малко прояви на умора и неразположение при пациентите. Резултатите са публикувани от автори към Интитута Каролинска в научното списание Cancers.


Сред пациентите с рак, в палиативната фаза, дефицитът на витамин D е често срещан. Предишни проучвания показват, че ниските нива на витамина в кръвта могат да бъдат свързани с повишено чувство за болка, по-голяма податливост към инфекции, умора и не на последно място депресия.Предишно, по-малко проучване, което не е рандомизирано или контролирано с плацебо, предполага, че добавянето на витамин D може да намали дозите на опиоидите, като освен това е налице и намаляване нуждите от употребата на антибиотици при налични инфекции.


В настоящото проучване са включени общо 244 пациенти с рак в т. нар. палиативна фаза – в която няма възможност за лечение и значението ѝ е само симптоматично облекчаване. Резултатите са получени в рамките на периода от 2017 г. до 2020 г.


Всички участници в проучването са имали дефицит на витамин D. Те са получили или 12-седмично лечение с витамина в относително висока доза (4000 IE/ден) или плацебо.


Изследователите измерват промяната в дозите на опиоидите (като измерване на болката) на 0, 4, 8 и 12 седмица след началото на суплементацията с витамина.


Резултатите показват, че лечението с витамин D се понася добре и че пациентите, лекувани с него, имат значително по-малка нужда от прилагане на опиоиди за намаляване на болката в сравнение с групата на плацебо. В допълнение при суплементираните пациенти е налице по-малко регистрирани оплаквания от умора, съобщава Линда Бьоркхем-Бергман, старши лекар в Stockholms Sjukhem и доцент в Катедрата по невробиология, здравни науки и общество, Karolinska Institutet.


Ефектите, които са проследили учените са малко, но имат клинично значение за пациенти с дефицит на витамин D и рак в палиативната фаза. Подобен тип проучване е едно от първите, което да регистрира статистически значими разлики при добавяне на по-високи дози витамин D и повлияване на болката и умората при тези пациенти.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-08-vitamin-d-opioids-palliative-cancer.html?fbclid=IwAR39lGoA973ZcVIUSIF6mczWPWYLW-YOs0hlQ6FGpqH_zbldrdFul1jKQHM
https://www.mdpi.com/2072-6694/13/15/3707