Възпалението е съществена част от защитните процеси, които протичат в организма.

 

Когато възпалението е продължително може да допринесе за развитието на широк спектър от заболявания, включително диабет тип 2, сърдечни заболявания и автоимунни заболявания.


 

Първото в света генетично изследване от Университета на Южна Австралия е показало пряка връзка между ниските нива на витамин D и високите нива на възпаление, осигурявайки важен биомаркер за идентифициране на пациенти с по-висок риск от развитие и усложнения от хронични заболявания с възпалителен компонент.

 

Проучването е изследвало генетичните данни на 294 970 участници в UK Biobank, използвайки менделска рандомизация, за да се установи връзката между нивата на витамин D и C-реактивния протеин, който е индикатор за възпаление.

 

Откритията са показали, че повишаването на нивата на витамин D при пациенти с дефицит може да намали хроничното възпаление.

 

Възпалението е начинът на организма да защити тъканите при инфекции или наранявания.

 

Високите нива на С-реактивен протеин се генерират от черния дроб в отговор на възпаление, така че когато в организма се наблюдава хронично възпаление, то също е свързано с по-високи нива на С-реактивен протеин.

 

Това проучване е изследвало нивата на витамин D и С-реактивните протеини и е установило, че има еднопосочна връзка между ниските нива на витамин D и високите нива на С-реактивен протеин, което от своя страна е свързано с повишени процеси на възпаление.

 

Повишаването на нивата на витамин D при пациенти с дефицит може да намали хроничното възпаление, помагайки им да избегнат редица свързани с възпалителните процеси заболявания.

 

Проучването е публикувано в International Journal of Epidemiology.

 

Изследванията подчертават, че наличието на адекватни концентрации на витамин D може да намали усложненията, произтичащи от затлъстяването, и да намали риска или тежестта на други хронични заболявания с възпалителен компонент, като например сърдечносъдови заболявания, диабет и автоимунни заболявания.

 

Досега многократно са били установявани доказателства за ползите за здравето от повишаване на концентрациите на витамин D при пациенти, при които са установени много ниски нива, докато за други изглежда, че има незначителна или никаква полза, поясняват учените.

 

Тези открития подчертават защо е важно да се избягва клиничния дефицит на витамин D и предоставят допълнителни доказателства за широкообхватните ползи за здравето от баланса на витамин D.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1093/ije/dyac087