Терапия с генетично променени Т-лимфоцити намалява раковите клетки до 80% при пациенти с напреднал неходжкинов лимфом, споделят изследователи от раковия център „Дана-Фарбър”. Терапията е наречена axicabtagene ciloleucel става ясно на 62-та годишна среща на американското хематологично дружество.


Неходжкиновите лимфоми са бавно прогресиращи ракови заболявания, но болестта често се появява отново, което обуславя нуждата от нови подходи и терапии. Клиничните проучвания на axicabtagene ciloleucel показват добри резултати във втората си фаза. Ефективността се наблюдава при пациенти с активен лимфом, който или се е появил наново, или е развил резистентност към терапевтиците, използвани за лечението му.


Терапията се основава на генетично променяне на Т-лимфоцити, атакуващи раковите клетки. От пациента се взима кръв. Чрез генноинженерни методи се променя генома на Т-клетките, позволявайки им да синтезират специфични рецептори и клетките се въвеждат отново в организма. Чрез рецепторите клетките откриват раковите клетки и ги унищожават. Името на „новите“ Т-лимфоцити е CAR-T-cells (Chimeric Antigen Receptor T-cell). В предишни проучвания, включващи пациенти с голям В-клетъчен лимфом, терапията редуцирала броя на раковите клетки до количество, което не можело да бъде регистрирано, постигайки пълен резултат.


В настоящето проучване ZUMA-5 на новата терапия били подложени 146 пациенти с фоликуларен или маргинален лимфом. И двете болести са бавно развиващи се неходжкинови лимфоми. Проучването се осъществява в няколко медицински центрове в САЩ и всички участници в него са с активен онкологичен процес, неповлиян от други терапии.


Средно 17,5 месеца след осъществяване на терапията при 92% от участниците се наблюдава спад в броя на раковите клетки. В 76% се наблюдава пълен отговор, при който рак не може да бъде регистриран. При обявяването на резултатите при 62% от изследваните продължавал да се наблюдава спад в индикациите на раковото заболяване.


Почти всички пациенти изпитали и странични ефекти, като при 86% от изследваните те били поне от 3 степен. При 7% се наблюдавала синдром на освобождаване на цитокини, 19% проявили неврологична симптоматика. Ефектите били по-слаби при пациенти с фоликуларен лимфом. При тях също се наблюдавал и по-добър ефект от терапията.

 

Източник:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201205143404.htm