FDA обяви, че е одобрила разпространението на COBAS INTEGRA – 800 – първият диагностичен тест за диабет, измерващ гликирания хемоглобин в кръвта (HbA1c).

 

Всички досегашни тестове на пазара са показани за мониториране на нивата на гликиран хемоглобин, но не и за диагностика. Гликираният хемоглобин е показателен за съдържанието на глюкоза в кръвта през последните три месеца.


 

Диабетът е много сериозно, хронично метаболитно заболяване, при което тялото не може да превърне глюкозата в кръвта в необходимата му енергия. По оценка на здравните власти в САЩ има над 25 милиона души с диабет, от които 7 милиона са все още недиагностицирани. Оставен без лечение и контрол, диабетът може да доведе до сериозни усложнения – сърдечносъдови инциденти (инфаркт, инсулт), поражения в очите, бъбреците, нервите и др.

 

През последните години се забелязва промяна в диагностичните критерии за диабет. Все по-голямо значение се отдава на гликирания хемоглобин, който все по-често бива измерван наравно с кръвната захар на гладно и при глюкозно натоварване.

 

Гликираният хемоглобин не може да бъде използван за диагностициране на гестационен диабет и за мониториране на диабета при страдащи от хемоглобинопатия, наследствена сфероцитоза, злокачествени заболявания, хронични чернодробни и/или бъбречни заболявания. Тестът не може да се прилага при индивиди с хемоглобин вариант F.