През последните месеци вариантът Омикрон - B.1.1.529 е бил доминиращият вариант на SARS-CoV-2. Този вариант се характеризира с известна степен на укриване от имунната система.

 

Първоначалните подварианти на Омикрон - BA.1 и BA. 2, са били постепенно изместени от BA.5 в много страни, вероятно поради по-голяма степен на предаване и частичното избягване на BA.1- и BA.2-индуцирания имунитет. 


 

Защитата, предоставена от BA.1 срещу инфекция от BA.5 подварианта е съществена, тъй като адаптираните ваксини в клинични изпитвания се основават на варианта BA.1.

 

Португалия е била една от първите страни, засегнати от разпространението на варианта BA.5. 

 

За целите на проучването е използван националният регистър на Covid-19 - SINAVE, за да се изчисли рискът от инфекция с BA.5 сред пациенти с установена инфекция с предишни варианти, включително BA.1 и BA.2. 

 

Регистърът е включвал всички регистрирани случаи в страната, независимо от клиничната изява на инфекцията.

 

Националното генетично наблюдение на SARS-CoV-2 е установило определени периоди, през които различните варианти са представлявали повече от 90% от пробите. 

 

Установени са всички пациенти, които са били диагностицирани с първа инфекция в периода, в който е преобладавал всеки вариант, за да се изчисли техният риск от повторна инфекция през периода, през който BA.5 е доминирал.

 

Двата варианта BA.1 и BA.2 са били обединени поради бавния преход между тях. 

 

Рискът от инфекция с BA.5 е бил изчислен за тази част от населението, при която не е била диагностицирана инфекция в периода преди BA.5 да  стане преобладаващ вариант.

 

Установено е, че инфекция с предишен вариант на SARS-CoV-2 има защитен ефект срещу инфекция с BA.5 и тази защита е максимална в случай на предишна инфекция с BA.1 или BA.2. 

 

Тези данни трябва да се разглеждат в контекста на пробивните инфекции при високо ваксинирана популация, като се има предвид, че в Португалия повече от 98% от изследваната популация е завършила първичната фаза на ваксинация преди 2022 г.

Дизайнът на изследването не може да елиминира всички странични фактори.

 

В допълнение, едно ограничение е предполагаемият ефект от отслабване на имунната система при пациенти с хибриден имунитет - предишна инфекция и ваксинация.

 

Установено е, че инфекцията с BA.1 или BA.2 при ваксинирани пациенти осигурява по-висока защита срещу варианта BA.5, отколкото инфекцията с варианти, появили се преди омикрон.

 

Въпреки това, BA.1 или BA .2 инфекциите са настъпили по-близо до периода на препбладаване на BA.5, отколкото инфекциите с предишни варианти. 

 

Защитата, предоставена от предишна инфекция с BA.1 или BA.2, е много ниска, като се има предвид големия брой инфекции с BA.5 сред пациенти с прекарана предишна инфекция с BA.1 или BA.2. 

 

Смята се, че това е така, вероятно поради факта, че има по-голям брой случаи на инфекция с BA.1 или BA.2, отколкото инфекция от други подварианти.

 

Проучването е установило, че пробивните инфекции с подварианта BA.5 са по-малко вероятни сред пациенти с диагностицирана предишна инфекция със SARS-CoV-2 в популация, в която броят на ваксинираните в висок, особено при прекарана предишна инфекция BA.1 или BA.2, в сравнение с пациенти, които досега не са били заразявани със SARS-CoV-2.