Варицелата е остро инфекциозно заболяване, при което след изтичане на инкубационния период се проявява характерната клинична картина – повишаване на температурата, проява на отпадналост, безапетитие и циклично развиващ се псевдополиморфен обрив. Обривът се нарича така, поради това, че през няколко дни последват 3-4 обривни вълни, което е причина за наличието на обривни лезии („пъпки“) в различен стадий на развитие – макули (малки червени точки), папули (надигнати от кожата зачервени лезии), везикули (мехурчета) и крути (засъхнали обривни лезии, на мястото на везикулите).


Заболяването е една от най-често срещаните вирусни инфекции в детската възраст. При отсъствие на ваксинация статистиката показва, че 50-75% от случаите на заразени са деца до 6-годишна възраст, а 89-95% са преболедували от инфекцията до 12-годишна възраст.


Ваксината срещу варицела е създадена през 1974 г. Тя представлява жива атенюирана ваксина, която в САЩ е въведена в Националната имунизационна програма през 1995 г.В Австралия в масовата практика ваксината е въведена от 2000 г., а до момента ваксината срещу варицела е включена в имунизационните календари на 14 страни от Европейския съюз - като задължителна и препоръчителна за различни рискови групи.


В Германия има най-голям опит с ваксината, като нейното прилагане започва през 2004 г. В началото е прилагана като моноваксина между 11 и 14-месечна възраст. А през 2009 г. варицелната компонента е включена към тривалентната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола – в състава на четиривалентната ваксина.


В България все още ваксината срещу варицела не е регистрирана. Обсъжда се тя да бъде включена в имунизационния календар като задължителна и да бъде компонент от тривалентната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.


Въвеждането на варицелната ваксина в имунизационния календар ще наложи и обмислянето на приложение на ваксина срещу херпес-зостер при възрастни над 50 години.


Характерно за инфекцията е, че тя е антропоноза – среща се само при хората и не се разпространява сред животните. Това позволява с прилагането на ваксина заболяването да бъде изкоренено – подобно на друга ерадикирана инфекция – вариолата.