От следващият месец 3800 души от осем страни по целия свят ще влязат в трета фаза от клиничното изпитване на експериментална ваксина за ХИВ. Последните статистики от 2018 година показват, че приблизително 1,7 млн души са новозаболелите, а 37,9 млн души живеят с вируса на ХИВ.

 

По данни от ХИВ организации основни преносители на заболяването са хомосексуални, транс секусални мъже и затворници, които правят секс с други мъже. По тази причина това е една от таргетните групи за тестване на експерименталното лекарство.


 

Вирусната ХИВ инфекция протича в няколко етапа: първи етап: остра инфекция; втори етап: хронифициране на инфекцията и трети етап: придобиване на имунната недостатъчност. До момента няма утвърдена действаща терапия против вируса. Лечението на инфекцията се осъществява от антиретровирусни терапии, които потискат развитието на вируса и отлагат преминаване на състоянието в третия етап на имунна недостатъчност.

 

За жалост много хора по света нямат достъп до антиретровирусна терапия, което става двигател за учените да разработят ваксина против вируса. Това, обаче, се оказва нелека задача. Вирусът ХИВ се оказва много променлив и се класифицира в различни подтипове и класове, което силно затруднява разработването на ваксина.

 

Данни от проучване направено в Тайланд през 2009 година дават обещаващи резултати. Изпитването е наречено RV 144 и използва комбинация от две ваксини.

 

Новата ваксина се базира на т.нар. мозаечни имуногени. Ваксината ще използва векторна вирусна платформа, прилагана на четири етапа в продължение на една година. Ваксината е направена като комбинация от четири аденовирусни серотипа, доставящи мозаечни ХИВ антигени.
 

Подтиповете на ХИВ се различават в различните географски региони в света. Така например определен подтип се среща само в Южна Африка. Друг е подтипа на вируса, който се разпространява в Европа и Съединените щати.

 

След близо 40 години тестване на повече от 100 ваксини против ХИВ, това ново лекарство дава най-големи надежди. Ваксината повишава резистентността към ХИВ до 2 години след прилагането. Изследователите изчисляват, че ефективността на ваксината трябва да бъде над 65%.