Новият коронавирус SARS-CoV-2 вече познат с наименованието COVID-19, появил се за първи път в Ухан, Китай през ноември миналага година и вече разпространил се в над 157 държави е продукт на еволюцията, са категорични изследователи, чийто анализ е представен в лицензираното списание Nature Medicine вчера.


Според тях няма никакви доказателства в генома на вируса, които да водят към получаването му по лабораторен път или като инженерен продукт. Анализът е ръководен от доцента по имунология и микробиология д-р Кристиан Андерсен от Scripps Research и външен автор на изданието и научен екип на Колумбийския университет, САЩ.


Коронавирусът принадлежи на семейство вируси, които причиняват инфекции с големи вариации в симптомите и тежеста им. Първият познат е SARS, който предизвиква епидемия в Китай през 2003 г. Вторият е познат като MERS и се появява през 2012 г. в Саудитска Арабия. Точно в навечерието на тази Нова година китайските власти сигнализираха Световната здравна организацията за взрив, причинен от непознат щам на короравирус, водещ до трудно за овладяване заболяване. Към 20 февруари са регистрирани бризо 167 500 случая на COVID-19, като най-вероятно хората с умерено форма на инфекцията са останали недиагностицирани. Малко след началото на епидемията китайските учени секветираха генома на вируса и го направиха достояние на изследователи по света. Разпространението на вируса напредна неимоверно, тъй като се измени и започна да се предава от човек на човек. 


Екипът на Андерсен в колаборация с няколко други изследователски института изучават произхода и еволюцията на SARS-CoV-2, като се съсредоточават върху няколко характерни белега на вируса. 


Вирусът притежава специфични „котвички“ от външната си страна, които му позволяват да се захване и навлезе в клетките. Въпросните „котвички“ са специфичен протеин (S protein) и те действат, различно от други вируси, заради рецептор-свързващ домен (RBD). Благодарение и на него котвичката успява да се забие в повърхността на клетката, да я пробие и отвори.

 

Според учените тази способност на RBD протеина е вследствие неговото еволюиране. С навлизането на вируса в клетката, той се насочва към рецептора ACE2, който участва в регулирането на кръвното налягане. Ето защо и коронавирусът се оказва толкова опасен за хората с налични сърдечносъдови заболявания и хипертония. Този инструмент на вируса според изследователите е толкова съвършен и ефективен, че не може да бъде продукт на човешка намеса, а само резултат от естествен еволюционен процес. 


Този най-силен аргумент е подкрепен с доказателства и по цялостната структура на вируса. Според екипа, ако ковид бе продукт на човешка действия, то неговото получаване като патоген би било изградено от гръбнака на вируса, за който се знае, че причинява заболяване. Вместо това, новият коронавирус се различава значително от известните коронавируси и прилича на сродни други, открити в прилепи и панголини. Тези две характеристики изключват хипотезата за лабораторни манипулации като потенциален произход на SARS-CoV-2, е заключението на доц. Д-р Андерсен. 


Въз основа на геномното секвениране според екипа има два възможни сценария за произхода на новия коронавирус. Според единия вирусът еволюира до сегашното си патогенно състояние чрез естествен подбор в нечовешки гостоприемник, след което преминава към човека. Така са възникнали огнищата на SARS и MERS. Предполага се, че вирусът идва от прилеп. Не са документирани случаи на директно предаване на вирус от прилеп на човек, затова и учените предполагат наличието на междинен гостоприемник. Този сценарий е по-вероятният.


При него "котвичките" на вируса трябва да са се развили преди той да е попаднал върху човешки организъм. 


Другата версия предполага мутирането на вируса след попадането му сред човешката популация. Подобна на структурата на SARS-CoV-2 имат коронавируси от панголин. Такъв вирус може да бъде предаден директно или индиректно чрез порове и други животни на човека.


Изследователите установяват и че мястото на разцепването на новия коронавирус е подобно на това в някои щамове на птичи грип, за които е известно, че се предават лесно на хората. 

 

Източници:
globalhealthnewswire.com
nature.com