Кога се правят лабораторни изследвания за функцията на черния дроб?

Лабораторните изследвания за функцията на черния дроб помагат да се определи неговото здраве чрез измерване на нивата на протеини, чернодробни ензими и билирубин в кръвта. Често се препоръчва лабораторно изследване за функцията на черния дроб в следните случаи:

 • Да се провери за нарушения, причинени от чернодробни инфекции, като хепатит В и хепатит С;
 • Да се проследи дали има нежелани реакции от някои лекарства, за които се знае, че влияят на черния дроб;
 • При наличие на симптоми на чернодробно заболяване;
 • Ако пациентът страда от чернодробно заболяване, да се проследи хода на заболяването и колко добре действа дадено лечение;
 • При наличие на определени медицински състояния като - високи нива на триглицериди, диабет, високо кръвно налягане или анемия;
 • При прекомерна употреба на алкохол;
 • При наличие на заболявания на жлъчния мехур.

Кои са компонентите при изследванията за функцията на черния дроб?


Съществуват различни лабораторни изследвания на черния дроб, които отразяват различни аспекти на чернодробната функция. Често използваните диагностични лабораторни изследвания за проверка при чернодробни нарушения са:

 • Аспартат аминотрансфераза (АСАТ);
 • Aланин аминотрансфераза (АЛАТ);
 • Алкална фосфатаза (АФ);
 • Албумин;
 • Билирубин

Аспартат аминотрансфераза и аланин аминотрансфераза са ензимите, които черният дроб отделя в отговор на увреждане или болест. Изследванията на албумина показват колко добре черният дроб синтезира албумин (основен компонент на кръвната плазма), докато изследването за билирубин (пигмент) измерва количеството му в кръвта. Изследването на алкална фосфатаза може да се използва за оценка на жлъчните пътища в черния дроб.


Наличието на необичайни резултати при който и да е от тези лабораторни изследвания на черния дроб обикновено изисква проследяване, за да се установи причината за отклоненията. Както повишените, така и понижените резултати могат да бъдат свързани с чернодробно заболяване.


Какво представляват най-често срещаните лабораторните изследвания за функцията на черния дроб?

Лабораторните изследвания за функцията на черния дроб се използват за измерване на специфични ензими и протеини в кръвта. В зависимост от изследването, нивата на тези ензими или протеини, ако са по-високи или по-ниски от нормалните стойности, могат да показват проблем с черния дроб. Някои общи тестове за чернодробна функция включват:


Изследване на аланин аминотрансфераза


Аланин аминотрансфераза се използва от тялото за метаболизиране на протеини. Ако черният дроб е наранен или не функционира правилно, аланин аминотрансферазата може да се освободи в кръвта и това води до повишаване на нивата му.


Изследване на аспартат аминотрансфераза


Аспартат аминотрансфераза е ензим, който се открива в няколко части на тялото, включително сърцето, черния дроб и мускулите. Тъй като нивата на аспартат аминотрансфераза не са толкова специфични за увреждане на черния дроб, колкото аланин аминотрансфераза, обикновено се измерват заедно.


Когато черният дроб е увреден, аспартат аминотрансфераза може да се освободи в кръвта. Високите нива на аспартат аминотрансфераза при изследването може да показват проблем с черния дроб или мускулите.


Изследване на алкална фосфатаза


Алкалната фосфатаза е ензим, който се намира в различни тъкани на тялото, като най-високи концентрации има в костите, жлъчните канали и черния дроб. Изследването на алкална фосфатаза обикновено се поръчва в комбинация с няколко други теста.


Високите нива на алкалната фосфатаза могат да показват възпаление на черния дроб, запушване на жлъчните пътища или заболяване на костите.

 

Децата и юношите може да имат повишени нива на алкална фосфатаза, защото костите им растат. Бременните жени също може да имат повиши нива на алкална фосфатаза.

 

Изследване на албумин


Албуминът е основният протеин, който се произведа от черния дроб и има следните функции:

 • Поддържането на онкотичното налягане на плазмата;
 • Поддържа рН на кръвта;
 • Транспортира хормони, витамини, лекарства и други вещества

Изследването на албумин показва колко добре черният дроб синтезира този протеин. Ниски нива при изследването може да показват, че черният дроб не функционира правилно.


Изследване на билирубин


Билирубинът е отпадъчен продукт от разграждането на червените кръвни клетки. Обикновено се преработва от черния дроб преди да се изхвърли от отделителната система. Увреденият черен дроб не може правилно да преработва билирубин, това води до необичайно високите му нива в кръвта.


Библиография:
Kwo PY, et al. ACG practice guideline: Evaluation of abnormal liver chemistries.