Ново електронно устройство помага при оперативното лечение на предсърдно мъждене. Технологията премахва риска от опасно за хранопровода усложнение, като го мести физически от мястото на операцията.


Аритмиите на сърцето могат да бъдат много видове, но те представляват състояния, при които честотата на съкращения на сърцето е нарушена. Някои от тях са безвредни и преминават от само себе си, без да има необходимост от лечение. Съществуват и такива, които водят със себе си огромен риск за здравето и могат да бъдат фатални. В дадени случаи те не се показват чрез някакви симптоми и се забелязват в последният момент. Такава аритмия представлява предсърдното мъждене.


Предсърдното мъждене представлява изключително бърз сърдечен ритъм, причинен от нарушения в дясното предсърдие на сърцето. Аритмията може да се лекува чрез оперативен метод наречен аблация. При аблацията чрез катетър се премахват участъци от сърдечния мускул, като върхът на катетъра чрез ток се нагрява и премахва клетките, отговорни за аритмията. Поради естеството на процедурата аблацията може да представлява риск за заобикалящите сърцето тъкани и органи. Особено висок риск има за хранопровода, който се намира на милиметри от катетъра по време на операцията, и точно това е причината учените от Държавния университет в Охайо да започнат да търсят решение, което да защити хранопровода.Спрели се на едно от най-простите решения да защитят хранопровода, който е толкова близко до нагорещения връх катетър – да преместят хранопровода. Концепцията за уред, който да може физически да отдалечи хранопровода от катетъра, е била наименувана ESOlution. Използвайки всмукателна сила устройството може да издърпа части от хранопровода настрани от сърцето с около 2,5 сантиметра.


Устройството е способно безопасно да мести хранопровода без усложнения и по този начин намалява риска от атрио-езофагеална фистула или от отвор в стената на хранопровода, причинен при аблация.


Изследвания върху ESOlution сочат за по-малко от 5% риск от усложнения, засягащи хранопровода по време на аблация. Устройството е създадено, за да бъде достъпен удобен метод за подсигуряване на хранопровода по време на операцията. В сравнение с него, другите методи, които са били използвани за намаляване на риска не са били толкова ефективни. 


Резултатите от научния труд са представени по време на годишното събрание на „Дружество за сърдечен ритъм“.

 

Референции:
Ohio State University Medical Center. New device gently moves esophagus, making heart ablations safer, study finds. Retrieved 2023, May 22 from https://medicalxpress.com/news/2023-05-device-gently-esophagus-heart-ablations.html