Използването на антибиотици се увеличи драстично през последните години. Ново проучване показва, че повишената употреба е свързана с по-голям риск за развитие на рак на дебелото черво, особено при лица на възраст под 50 години.


Новите данни допълнително потвърждават заклеймяването на порочната практика за безразборно изписване на антибиотици, което може да изложи популацията на допълнителен риск образуването на туморни формации в червата.


Антибиотиците имат своето важно и неоспоримо място при лечението на различни инфекции, но въпреки това учените все още откриват и различни странични ефекти в дългосрочен план от прекомерната им употреба.Резултати от проучването са изнесени на конгреса по медицинска онкология, организиран от Европейския съюз 2021 г. Специалистите се опасяват, че ефектите от честата и продължителна употреба на антибиотични препарати може да доведе до туморогенеза дори и при лица под 50-годишна възраст.


Тези данни засилват значението на внимателното предписване на антибиотици и освен това добавя тежест към аргументите за провеждане на скрининг за рак на дебелото черво дори и сред по-младите.


От центъра по превенция и контрол на инфекциите обръщат внимание на това, че често инфекциите, дори и изискващи антибиотици, могат да бъдат напълно лечими симптоматично, без да се достига до антибиотично лечение.


Хората, приемащи антибиотици, са изложени на риск от инфекции с Clostridium difficile, който бактериален причинител от своя страна е изключително устойчив на лечение.


Освен това антибиотиците унищожават полезните бактерии в стомашно-чревния тракт.


За да балансират тези рискове, медицинските специалисти трябва да избягват предписването на антибиотици, които не са необходимо и задължително лечение. Излишните рецепти за антибиотици в амбулатории в САЩ съставляват поне 30%, според статистически данни.

 

Д-р Майкъл Удуърт, асистент по инфекциозни болести в Медицинския факултет на Университета Емори в Атланта, разяснява, че основно предизвикателство е формирането на баланс между потенциалните ползи спрямо слабо характеризираните рискове от употребата на антибиотици.


Подобряване управлението на наличните към момента антибиотични препарати е важен глобален приоритет както за намаляване на потенциалната им токсичност, така и при наличието на селективен натиск за по-голяма устойчивост към тях.


Източник:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/antibiotic-use-linked-to-increased-risk-of-colorectal-cancer?fbclid=IwAR1TtOAkrGQUNexfIOErTDaWUM5W8nwm6ZQMV8RpyClG8pG5dAJuG35G0ic#Unnecessary-use-of-antibiotics
https://www.cdc.gov/antibiotic-use/data/outpatient-prescribing/index.html