За първи път изследователи от Великобритания са успели да извлекат стволови клетки от човешки ембрион на много ранен етап.
 
Постижението е уникално, тъй като учените работят в тази посока в продължение на десетилетия. Това ще помогне да се установи с по-голяма точност как генетични заболявания, като Синдром на Даун се развиват на клетъчно ниво, както и да бъдат създадени нови видове лечение за стимулиране на здравите клетки.
 
"До този момент не беше възможно да бъдат изолирани подобни стволови клетки, въпреки че разполагахме с технологията и я прилагахме при лабораторни изследвания, в продължение на 30 години.“, обяснява изследователят Ге Гуо, от Института по стволови клетки в Университета в Кеймбридж.
 
Предимството на откритите стволови клетки, наричани наивни плурипотентни стволови клетки е, че са по-гъвкави в сравнение с другите видове, използвани в научни изследвания. Също така няма ограничение за вида на тъканта, в която могат да се развиват, обясняват още учените.
 
Стволовите клетки, получени от човешки ембриони, могат да бъдат използвани и за биомедицински терапевтични цели.
 
"Наивните стволови клетки имат много потенциални приложения, от регенеративната медицина до моделиране на човешките заболявания", пояснява още Гуо. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
От гледна точка на регенеративната медицина, това би могло да означава разработване на "здрави" клетъчни терапии за органите и тъканите, засегнати от условия, които затрудняват техния регенеративен капацитет, включително сърцето, мозъка, и панкреаса.
 
Когато яйцеклетката е оплодена от сперматозоид, обикновено тя започва да се дели и да се възпроизвежда. Като част от този процес, ембрионалните клетки се събират и образуват структура, наречена бластоцист. Тя се състои от няколко различни вида клетки, които са от жизненоважно значение за развитието на ембриона.
 
Това, което учените са успели да постигнат, е извличането на тези клетки от бластоциста в началото на процеса на образуване на ембриона – шест дни след оплождането. Чрез извличането на наивните стволови клетки на такъв етап се гарантира, че те не получават генетични инструкции.
 
Според учените тази техника може да е в особена помощ при изследвания на състояния, получени в резултат на ненормален брой хромозоми.