Биоинженери от Калифорнийския университет в Сан Диего разработват имунотерапия насочена срещу тумори, която съчетава ефектите на ултразвука с действието на имунни клетки, които убиват раковите клетки. По този начин се избягват страничните ефекти на редица медикаменти или лъчетерапията, при които страдат и здравите съседни тъкани.


Новата експериментална терапия значително забавя растежа на солидни ракови тумори при животински модели. Екипът, ръководен от лабораториите на професор по биоинженерство в Калифорнийския университет - Петер Ингсяо Уанг и професор Шу Чиен, публикува резултатите от проучването на 12 август в Nature Biomedical Engineering.


Работата разглежда дългогодишен проблем в областта на имунотерапията при рак по отношение на това как да се прилага Т-клетъчна терапия с химерен антигенен рецептор, която да бъде безопасна и ефективна при лечение на солидни тумори.Този тип Т-клетъчна терапия е обещаващ нов подход , като включва селекция на Т-лимфоцити от кръвта на пациента и генетичното им трансформмиране, с цел експресия на специални рецептори, които разпознават специфични антигени върху раковите клетки. Получените лимфоцити след това се преливат на пациента отново, за да атакуват раковите антигени на повърхността им.


Тази терапия е сработвала добре при лечение на някои видове рак на кръвта и лимфоми, но не и срещу солидни тумори. Поради това, че подобни антигени се намират и върху здравите клетки, които също биват атакувани от този тип терапия.


За да преодолеят този проблем, екипът обработва специфичните лимфоцити чрез биоинженерни методи така че да експресират протеини само когато се прилага ултразвуково въздействие. Това позволява на изследователите да избират къде и кога да се активират генетичните последователности за този вид Т-лимфоцити.


По този начин се установява контрол върху клетките успешно, дори и в т. нар. in vivo среда – директно върху живи клетки. Но важно за успехът на приложения метод е, че ултразвукът може да проникне на десетки сантиметри под кожата, така че този вид терапия има потенциал за неинвазивно лечение на тумори, които са по-дълбоко разположени в тялото.


Работата все още е в начален етап, а екипът ще проследява и извършва още предклинични тестове и съответните проучвания за токсичност, преди да може да стигне до клинични изпитвания.


Източници:
https://www.nature.com/articles/s41551-021-00779-w