Ако след като сте извадили детето от водата, то е в безсъзнание и с нарушено дишане незабавно се свържете с Бърза помощ. В останалите случаи уведомете личния си лекар.

 

Какво НЕ трябва да правите?


 • Не влизайте във водата, ако не сте добър плувец. Пробвайте да извадите детето с ръка, дълъг или плаващ предмет.
 • Не позволявайте на давещото се дете да ви сграбчи – то може да ви повлече със себе си.

Дете, което се дави, често не е в състояние да извика за помощ! (При възрастен това е по-възможно)

 


Поведение на помагащия:

 • Ако детето е на достъпно разстояние, застанете на брега, изпънете се колкото можете и хванете детето с ръка, весло, кърпа;
 • Ако детето е твърде далеч, хвърлете му плаващ предмет - дъска или пояс. Завържете предмета с въже и насърчавайте детето да го достигне;
 • Ако не можете да достигнете детето, влезте във водата, ако е безопасно. Издърпайте го на брега;
 •  Ако трябва да плувате към детето, следете за мястото, където сте го видели за последно и вземете предмет, за който може да се хване, за да не ви повлече със себе си;
NEWS_MORE_BOX

 

 • Ако детето не диша можете да направите обдишване още във водата, но само в случай, че сте обучени и е безопасно за вас!
 • На брега проверете пулса, ако е необходимо направете сърдечен масаж. Правете обдишвания и сърдечен масаж, докато не пристигне спешният екип или докато детето не започне да диша само;
 • Преди да започнете обдишвания осигурете проходимост на дихателните пътища като се уверите, че нищо не ги запушва;
 • Ако детето повръща, обърнете главата му настрана и отстранете повърнатото от устата му;
 • Ако детето диша, отстранете мокрите дрехи, овийте го с одеяло и се свържете с лекар.