Ранното, както и по-късното започване на пубертета сред подрастващите може да бъде причина за по-ниския им ръст след години, както и за тяхната неувереност и усещане за безпокойствие.

 

Поради тази причина изследователи правят опити да установят какви могат да бъдат генетичните предпоставки за промените, свързани с началото на пубертета.


 

Пубертетът е етап от живота, който подготвя тялото за бъдещо възпроизвеждане. Той се свързва с множество физиологични, емоционални и когнитивни промени, които биха могли да се различават при момчетата и момичетата.

 

Установено е, че протеин - Makorin Ring Finger Protein 3 (MKRN3), има връзка с началото на пубертета. Този протеин има важна невроендокринна роля при контрола настъпване на пубертета, като освен това регулира секрецията на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH).

 

В хипофизата GnRH стимулира синтеза и освобождаването на гонадотропините, фоликулостимулиращия (FSH) и лутеинизиращия хормон (LH).

 

Според учените наличието на по-голям брой копия от MKRN3 в мозъка, в моменти, в които неговите нива трябва да са занижени, е причина за забавяне на пубертета.

 

При наличието на мутации, които водят до нарушаване и загуба на функциите на MKRN3 протеина се наблюдава преждевременно активиране на хипоталамо-хипофизо-гонадна ос и съответно настъване на по-ранен пубертет.

 

Хипоталамо-хипофизо-гонадната ос се отнася до хипоталамуса, хипофизната жлеза и половите жлези при мъже и жени, тяхното взаимодейстие и процесите, които те осъществяват.

 

В хода на проведено изследване, с помощта на женски in vivo модели, учените установяват, че след инжектиране на MKRN3 протеина в ранните неонатални етапи се наблюдава забавено вагинално развитие, както и късно настъпване на овулация, които са признаци за полова зрялост.

 

В контролните групи, както и при мъжките in vivo модели, инжектирани с MKRN3 протеин, не се наблюдава забавено започване на пубертета.

 

Направените разкрития предполагат възможността за развитието на нов вид терапия, която да повлияе различните разтройства на пубертета, имащи връзка с нивата на MKRN3 протеина.

 

Тя може да бъде от голяма полза за подрастващите, при които пубертетът започва твърде рано или твърде късно, което освен техния ръст може да подобри и тяхното психоемоционално състояние.

 

Информация за проведеното проучване е публикувана в сп. Endocrinology.

 

Референции:

https://academic.oup.com/endo/article-abstract/163/11/bqac132/6668856?redirectedFrom=fulltext&login=false