Нови изследвания от Медицинския факултет на Университета в Минесота и колегите им от клиниката Mayo разкриват възможен нов подход за предотвратяване на смъртността от тежки боледувания при възрастни хора и по-конкретно с COVID-19.


Изследователите демонстрират в предклинично проучване, че т. нар. сенолитични медикаменти значително намаляват смъртността при инфекция от бета-коронавирус, тясно свързан със SARS-CoV-2 при по-възрастни животински модели.


Изследването, публикувано в Science, е ръководено от д-р Лора Нидернхофер и д-р Пол Робинс - преподаватели в Катедрата по биохимия, молекулярна биология и биофизика, както и съдиректори на Института по биология на стареенето и метаболизма.„Стареещите“ клетки – най-често с различни начални увреди, допринасят за предразположеността към възпаление, хронифициране на заболяванията, както и са свързани със загуба на устойчивост на имунната система към различни инфекции. Сенолитичните лекарства, открити по-рано, селективно премахват увредените („стареещи“) клетки от тялото.


Пандемията от COVID-19 разкрива изразената уязвимост на възрастните и хронично болните към по-висока заболяемост и смъртност. Изследователският екип се опитва да открие защо възрастните хора са по-уязвими, като предполагат, че отстраняването на споменатите клетки чрез сенолитици би намалило значително възпалението и би подобрило отговора към вирусната инфекция.


Авторите споделят, че са искали да определят дали терапевтичното насочване на основни механизми на стареене, като клетъчно стареене, може да намали заболяемостта и смъртността след вирусна инфекция.


Изследователите установяват, че при по-възрастните животински модели, изложени за първи път на бета-коронавирус, смъртността е близо 100%, докато в другата група (значително по-млади) дори и заболяемостта е била ниска. Когато третират по-възрастните със сенолитични лекарства след инфекция, степента им на преживяемост се увеличава до 50%. Сенолитичните медикаменти намаляват смъртността, клетъчното стареене и възпалителните маркери, като паралелно с това увеличават антивирусните антитела.


Предполага се, че намаляването на броя на стареещите клетки при болни или възрастни може значително да подобри тяхната устойчивост и да намали риска от смърт.


Тези резултати подкрепиха започването на две клинични проучвания за намаляване на смъртността при пациенти в напреднала възраст с COVID-19.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-06-preclinical-approach-covid-death-elderly.html
Christina D. Camell et al, Senolytics reduce coronavirus-related mortality in old mice, Science (2021). DOI: 10.1126/science.abe4832