Туморът се състои от ракови и стромални клетки. Обикновено се твърди, че раковите клетки, които не се подлагат на диференциация, са злокачествени и че стромалните клетки, които се състоят от фибробласти, съдови ендотелни клетки и имунни клетки и обграждат раковите клетки, не са злокачествени.

 

От дълго време насам изследванията върху раковите заболявания са се фокусирали предимно върху раковите клетки и съответните генетични и епигенетични процеси покрай канцерогенезата, прогресията и т.н. Раковата строма обаче дълго време е оставала малко или много настрана, тъй като се е смятало, че представлява просто колекция от околни клетки без злокачествени свойства.


 

Докато акцентираните върху раковите клетки терапии се провалят в елиминирането на компонентите в микросредата на раковото образувание, учените натрупват все повече свидетелства колко всъщност полезна е стромата за болестта. Имайки предвид, че фибробластите са най-разпространените компоненти в раковата строма и като такива те улесняват туморния растеж и метастатичното разпространение, лекарите все повече започват да ги разглеждат като привлекателни цели на терапевтичните действия.

 

Дори когато повечето ракови клетки в злокачественото образувание са убити, фибробластите могат да защитят остатъчните ракови клетки и да им помогнат да се възстановят и развият. Досега не е имало начин да се убиват едновременно както раковите клетки, така и фибробластите, без операцията да навреди на останалата част от тялото.


Наскоро обаче, проучване, финансирано от Medical Research Council и Cancer Research UK, показа как вирус, въоръжен със специфичен протеин, всъщност е способен да преследва и унищожава фибробластите в стромата, които действат като щит на раковите клетки. Онколитичният вирус, използван в случая, е познат като enadenotucirev и е бил отглеждан по такъв начин, че да напада единствено раковите клетки.

 

Публикуван в Cancer Research, експериментът включва програмиране на вируса да причинява в инфектираните ракови клетки синтез на T-клетъчен биспецифичен протеин, който свързва фибробластите с Т клетките - вид имунна клетка, която е отговорна за убиването на дефектни клетки в организма.