Решение в проблема с тютюнопушенето, използващо ензими за разграждането на никотин в организма, предлагат учени от екипа на д-р Рики Стул от факултета по химия към Западния Мичигански университет.

 

Проблемът със спирането на тютюнопушенето при повечето хора е появата на симптоми на абстиненция.


 

Тютюнопушенето е една от основните причини за развитие на някои онкологични, сърдечносъдови и метаболитни заболявания с хроничен характер.

 

В научното проучване, екипът променя създадената през 2018 г. идея за използването на ензим NicA2, болучен от бактерии, разпространени в тютюневи полета. Според тогавашното проучване прилагането на ензима върху научни модели води до намаляване на тютюневата нужда.

 

За употребата на ензима в организма е нужен акцептор на електрони. Използваният в предишното проучване бил недостатъчно ефективен. За получаване на резултат върху моделите били приложени огромни количества от препарата, което прави проучването на действието му върху хора невъзможно. Концепцията включвала употребата на молекулен кислород като електронен приемник.

 

Научният екип предлага нов акцептор на електрони в новото проучване, публикувано в журнал Nature Chemical Biology, а именно цитохромен протеин, широко използван при производството на АТФ (Аденозин трифосфат) в клетъчните митохондрии,

 

Цитохромните протеини служат за акцептори на електрони в дихателната верига на митохондриите.

 

Екипът твърди, че при употребата на Цитохром С, в комбинация с ензима NicA1 показва много по-бързи и добри резултати, в сравнение с предходното проучване.

 

Проучването предлага на огромно количество хора решение за вредния навик от тютюнопушенето.

 

Според автора д-р Стул проблемът със спирането е основан на социални навици и събития. „Хора, които успешно се въздържат вкъщи, често се поддават на изкушението на различни социални събития и това води до настъпване на нова зависимост към никотина.“ споделя той пред MedicalXpress.

 

При прием на гореспоменатата комбинация не се наблюдават ефекти на новонастъпваща зависимост при навлизане на никотин в организма.

 

Учените споделят, че все още са нужни допълнителни изследвания за метода, по който ензимът редуцира количеството на никотина в кръвта.

 

Следваща стъпка в проекта е практическото приложение на препарата и изследване на ефикасността.

 

Източникци:

https://medicalxpress.com/news/2021-01-groundbreaking-key-habit-good.html

https://www.nature.com/articles/s41589-020-00712-3