Регионален здравен център за антибиотична резистентност отвори врати в София. Намира се в Националния център по заразни и паразитни заболявания и е част от инициативата на СЗО „Здравна мрежа на страните от Югоизточна Европа”.
 


Новият център ще координира действията на 9-те държави от Югоизточна Европа в областта на контрола на правилната употреба на антибиотиците и мерките за съхраняване действието на тези лекарства.
 


Неправилната употреба на антибиотиците е изключително тревожна тенденция в целия свят. Тя води до развиването на резистентност към медикаментите.
 Най–високи нива на резистентност у нас има към цефалоспорини втора и трета генерация, някои аминогликозиди и др. Причината е, че тези антибиотици са използвани най-нерационално през годините.
 


Резистентност могат да изградят всички видове бактерии. Тя се дължи на мутация в клетката, която помага на бактерия да преживее неблагоприятните условия. Тази мутация се предава в потомството, а чрез различни механизми може да се предаде и между неродствени бактерии.
 


Основен фактор при селекцията на резистентни бактерии в случая се явяват антибиотиците. Когато едни бактерии от един щам придобият резистентност към 3 и повече групи антибиотици, щамът е полирезистентен.
 


Рискови фактори за заразяване с резистентни бактерии са болничен престой повече от 5 дни, екстремна възраст, хронични болести, често повтарящи се инфекции, лечение в последните 90 дни с антибиотици, назначаване на ниски дози антибиотици, нерационални курсовe, неправилен прием, използването на генерични продукти с компромисно качество, назначаване на антибиотик без необходимост, обикновено при вирусни инфекции и др.
 


Инфекциите, причинени от такива бактерии, се лекуват по-дълго, с комбинация от няколко антибиотика. Често болните подлежат и на хоспитализация.
 


За да се предотврати подобно здравословно състояние, антибиотиците трябва да се употребяват само по лекарско предписание, за конкретния случай.
 


При съмнение за инфекция всеки трябва да търси медицинска помощ, а не да се самолекува, съветват от Министерство на здравеопазването.