Исхемичният мозъчен инсулт е потенциално животозастрашаващо състояние. Дължи се в повечето случаи на запушване на артериалните съдове на мозъка от тромботична маса, насложена най-често въврху атеросклеротично променена съдова стена или произлизаща от друго място в съдовата система и попаднала в мозъка чрез кръвния ток. Независимо от причината крайният резултат е недостатъчно кръвоорасяване и снабдяване на мозъка с необходимите му кислород и глюкоза, което става причина за умирането на милиони мозъчни клетки, а оттам и за нарушение на нормалната мозъчна дейност.

 

Съвременните препоръки за овладяване на настъпилата мозъчна исхемия и максимално пощадяване на зоната съседна на вече исхемизиралия участък – т.нар. пенумбра е чрез прилагането на интравенозна тромболиза. Крайната цел е разтваряне на вече сформиралия се тромб и възстановяване на нормалната проходимост на засегнатия кръвоносен съд – т.нар. реканализация, което ще доведе до възстанояване и на мозъчното кръвоснабдяване.


 

Какво представлява интравенозната тромболиза?

Интравенозната тромболиза се осъществява посредством прилагането на различни тромболитични агенти. В случаите на лечение на исхемичния мозъчен инсулт единственият одобрен препарат от Международната агенция по храните и лекарствата се нарича алтеплаза.

 

Алтеплаза представлява рекомбинантен тъканен активатор на плазминогена – rt-PA. Тъканният активатор на плазминогена се произвежда в естествено състояние от съдовия ендотел. Той участва в превръщането на плазминогена в плазмин. Последният служи за разграждане на фибриновата мрежа, от която е изграден формиралия се тромб и по този възстановява нормалната съдова проходимост. Прилагането на препарата алтеплаза всъщност имитира механизма на физиологичната тромболиза в човешкия организъм, ускорявайки по този начин процеса за целите на по-бързата реперфузия на мозъчната тъкан.

 

Как се прилага препаратът алтеплаза?

В случаите на лечение на исхемичния мозъчен инсулт препоръчителната доза на препарата е 0.9мг/кг телесна маса. Максималната доза не трябва да превишава 90 мг, поради по-високия риск от кървене.Прилага се интравенозно в рамките на 60 мин, като 10% от дозата се прилага болусно в самото начало.

 

Лечението с алтеплаза трябва да започне максимум до 4,5 часа от началото на първите симптоми на исхемичния мозъчен инсулт!

 

Най-добри резултати се очакват при прилагането на лекарството до 3-ия час от началото на симптомите. Прилагането на препарата след максималния времеви интервал от 4.5 часа е противопоказано във връзка с по-големия риск от кървене.

 

Кои са основните противопоказания за лечението с алтеплаза?

Лечението с тромболиза има редица контраиндикации, съблюдаването на които е жизненоважно за крайния резултат от прилагането и:

 

 • Начало на симптомите преди повече от 4,5 часа или когато не е ясно точното начало, но съществува риск да превишава този времеви интервал;
 • Минимален неврологичен дефицит или симптоми, които търпят бързо обратно развитие преди инфузията;
 • Тежък инсулт, оценен по съответната клинична скала – NIHSS>25 и/или чрез невроизобразителни техники;
 • Припадък в началото на инсулта;
 • Наличието на вътремозъчен кръвоизлив, доказан чрез КТ на глава;
 • Симптоми на субарахноиден кръвоизлив, дори при липса на данни за такъв от КТ на глава;
 • Данни за настояща остра травма или кървене;
 • Анамнеза за предишна интракраниална хеморагия – кървене , дори и при съмнение за такава;
 • Анамнеза за травма на главата или преживян исхемичен инсулт през последните 3 месеца;
 • Анамнеза за преживян миокарден инфаркт през последните 3 месеца;
 • Анамнеза за преживян исхемичен инсулт и съпътстващ диабет;
 • Анамнеза за голяма операция през последните 14 дни;
 • Анамнеза за гастроинтестинално или генитоуретрално кървене през последните 21 дни;
 • Прием на хепарин в последните 48 часа и тромбопластиново време надвишаващо максимално допустимото за съответната лаборатория;
 • Прием на антикоагуланти и INR>1.7;
 • Тромбоцити под 100.000/mm3;
NEWS_MORE_BOX
 • Систолно артериално налягане > 185 или диастолно > 110 mm Hg неповлияващи се от приложеното антихипертензивно лечение;
 • Kръвна захар <2.2 (2.7) или > 22.2 ммол/л;
 • Възраст >80г и <18 г – по-голям риск от кървене при прилагане след 3 часа от началото на симптомите.

Не е препоръчително прилагането на ацетилсалицилова киселина и хепарин в рамките на 24 часа след инфузията на тромболитичния агент поради по-големия риск от кървене. 

 

Има ли нежелани реакции интравенозната тромболиза?

 

Най-честата компликация са кръвоизливите, които могат да възникнат вътремозъчно, както и да се появят навсякъде в организма. Спазването на конкретните показания и противопоказания за прилагането на тромболитично лечение максимално намалява риска от кървене. Друга възможна нежелана реакция е алергичната, която се проявява при наличие на алергия към някоя от субстанциите съдържащи се в препарата- алтеплаза, гентамицин, дериват на латекса.