Терминът идва от френския глагол trier, което означава да се раздели, пресее или избере. Обичайно undertriage (подценяване на тежестта на състоянието) има при 5% или по-малко от пациентите, а за сметка на това overtriage (надценяване тежестта на състоянието на пациента) се достига до 50%, в опит да се избегне undertriage.


Най-общо трите групи се разделят според цветовете на светофара – червен, жълт и зелен, а четвъртата група са тези, при които е късно да бъде приложена помощ.


В червен цвят попадат всички пострадали, които са в спешно състояние, което е животозастрашаващо. Необходимо е възможно най-бързо транспортиране и незабавно лечение на място с медикаменти, с които разполага екипът. В тази група влизат разкъсвания на артерии, вътрешни кръвоизливи, както и ампутации на крайници.Пациентите са неспособни да отговорят на прости въпроси, а капилярното пълнене е над 7 секунди. Под капилярно пълнене се разбира след упражнен натиск върху кожата – за колко време тя отново се кръвонапълва. Незабавна помощ се оказва за спиране на външното артериално кървене и освобождаване на дихателните пътища.


Във втората група, която се отбелязва с жълт цвят влизат сериозни увреждания, които включват ампутация на пръсти, открити разкъсни рани, както и фрактури и луксации. При тези пациенти се изисква оказването на медицинска помощ, но тя може да изчака и не е от незабавен порядък. Капилярното пълнене е между 4 и 7 секунди.


Полева превръзка на раните обикновено се прилага бързо. Фрактурите се стабилизират и лицата, които попадат в зелената група могат да окажат съдействие за пациентите в по-тежко състояние.


В третата група, която се отбелязва със зелен цвят се поставят пациенти с минимални увреждания, при които транспортът може да бъде отложен и лечението не е от спешен порядък. Техните наранявания са незначителни, обикновено ожулвания, порязвания и натъртвания с при тях е налице нормално капилярно пълнене.


Четвъртата група, която е с нулев или твърде минимален шанс за оцеляване след прегледа могат единственото, което може да бъде направено при тях е даването на аналгетични средства, с които да се купира болката. Отбелязват се със син или черен цвят в различните страни.