Клинични проучвания на три нови противогрипни лекарства или терапии са започнали да набират доброволци в САЩ в няколко десетки медицински центъра.

 

Едно от проучванията има за цел да установи дали лекарственото вещество оселтамивир съкращава периода, през който инфектираният отделя вируси в околната среда. Въпреки че за оселтамивир е било доказано, че съкращава тежестта и продължителността на симптомите, все още е неизвестно дали той намалява отделянето на вирусни частици през дихателните пътища. Това значително би понижило риска от заразяване на околните.


 

Второто проучване ще установи дали комбинация от три разрешени за употреба противогрипни лекарства е по-ефективна от оселтамивир при пациенти с хронични сърдечни или белодробни заболявания. Третото проучване ще даде информация дали лечението на хоспитализирани пациенти с плазма, обогатена с противогрипни антитела, е по-ефективно от стандартната антивирусна терапия.

 

Грипът е остро вирусно заболяване на дихателните пътища. В най-добрия случай, той има тежко протичане, в най-лошия – фатално. Острата нужда от по-ефективни противогрипни терапии остава незадоволена твърде дълго, като всяка година от грип умират хиляди болни. Една от най-големите пречки пред създаването на по-ефективни лекарства и ваксини е голямата изменчивост на вируса.