Всеки път, в който дете се подложи на компютърна томография (CT), то бива изложено на радиация, която създава риск от развитие на животозастрашаващ тумор по-късно през живота му.

 

Клиницистите често се чувстват принудени да проведат компютърна томография, за да не рискуват пропуск в диагнозата. Същевременно има алтернативни начини за изключване на определени състояния, без да се налага снимка. 


 

Ако детето е будно и нащрек, може да се определи рискът от сътресение. Ако кръвната картина изглежда нормална и детето няма значителна коремна болка, CT пак може да бъде пропусната. За възможни наранявания на шийните прешлени на гръбначния стълб рентгеновите лъчи могат да помогнат за установяване на значителни наранявания.

 

Макар да има съществуващи насоки за компютърна томография, клиницистите в Педиатричния травматологичен център към Детската болница UR Medicine Golisano (GCH) избират да разработят нови, с цел да се намали броят на ненужните компютърни томографии, извършвани на пострадали деца. Идеята е да се ограничи излагането на вредна радиация и да се намалят разходите за здравеопазване без да има отрицателен ефект върху резултатите.

 

След адаптиране на насоките за четири области на тялото (глава, шия, гърди и корем/таз), клиницистите на GCH изследват честотата на компютърни томографии преди и след нанесените от тях промени. 

 

Преди стартирането на програмата на 61 пациенти са проведени 171 компютърни томографии, от които 87 сканирания (51%) не са били посочени в указанията. След внедряването 363 пациенти са имали 531 сканирания и само 134 CT (25%) не са били показани.

 

Това има множество ползи за безопасността на малките пациенти и оперативната ефективност. Най-вече минимизира излагането на радиация, тъй като децата са изложени на много по-голям риск от увреждане в сравнение с възрастните. 

 

Общо 146 деца са били пощадени от прекомерна радиация без клинично значими пропуснати наранявания, откакто насоките са били приложени. Клиничните екипи на GCH постигат това чрез използване на алтернативни средства за диагностика, като същевременно прилагат най-добрите практики за различните части на тялото. Съществуващите насоки са по-широко адаптирани за главата, шията и корема/таза, докато нови насоки са разработени в GCH за областта на гърдите.

 

В допълнение към предотвратяването на ненужното излагане на радиация, таксите, свързани със сканирането в спешното отделение на GCH, бивят редуцирани от $1490,31 на пациент на $408,21 на пациент, спестявайки приблизително $218 000 от общите медицински разходи за тази група деца.

 

Прилагането на тези промени изисква колективно усилие между всички медицински екипи. Освен да бъдат преразгледани, насоките трябва и да се интегрират в технологичния процес за диагностициране на малките пациенти.

 

Референции:

Elaa Mahdi. Sustaining the gains: Reducing unnecessary computed tomography scans in pediatric trauma patients. Journal of Pediatric Surgery - https://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(22)00625-X/fulltext