Поведение на помагащите:

-    Поставете пострадалият върху одеяло, плътна найлонова или гумена постелка
-    Двама помагащи застават от двете страни на пострадалия. Той е обърнат в странично стабилно положение.
-    По цялата дължина на гърба на пострадалия се полага наполовина завито на руло одеяло. Навитата част на одеялото трябва да бъде допряна плътно до гърба на пострадалия.
-    Пострадалият се завърта и ляга по гръб, с помощта на помагащите, като се претъркулва върху развитата половина на одеялото
-    След което се развива и другата половина на одеялото
-    Със захващане на четирите краища на одеялото от помагащите, тялото на пострадалия се повдига и се транспортира на безопасно място

 


NEWS_MORE_BOX

 

Ако не разполагате с одеало:
-    Трима помагащи застават от ненаранената среда на пострадалия. Всички те коленичат с лице към него. Първият – на нивото на раменете, вторият – на нивото на таза,третият – на нивото на коленните стави на пострадалия
-    Един помагащ (ръководещ) коленичи с лице към пострадалия от противоположната страна
-    Тримата помагащи от едната страна пъхат двете си ръце под тялото на пострадалия на нивото, на което се намират и захващат тялото му с ръцете си
-    Лявата ръка на ръководещия захваща лявата ръка на първия помагащ, а дясната му ръка се захваща с дясната ръка на третия помагащ от срещуположната страна 
-    По команда „повдигни“, тялото на пострдалия се повдига седновременно от всички, за да бъде поставено на носилка или преместено на подходящо място.

 

Когато транспортирате пострадал с носилка, помнете:
Носилката трябва да бъде носена така, че краката на пострадалият да бъдат винаги напред!
-    Когато вкарвате носилка с пострадал в линейка, главата на пострадалият винаги трябва да е напред!
-    Когато се качвате по стълби и долните крайници не са наранени, носилката трябва да бъде носена с главата напред
-    Когато слозате по стълби и долните крайници на пострадалия са наранени, носилката трябва да бъде носена с главата напред

 

Носилката се повдига едновременно от всички помагащи, след подадена команда от ръководителя на екипа с думите: „Повдигни“.