Трансплантацията на роговица е една от най-старите и разпространени форма на трансплантация на тъкани. Според Американската асоциация за очни банки само в САЩ се извършва над 40 000 пъти годишно.

 

При тази процедура се използва тъкан на донор от същия биологичен вид с различен генотип, следователно това е вид алотрансплантация.


 

Тази операция се извършва, когато е нарушена цялостната или част от структурата на роговицата. Измененията могат да предизвикат нарушения в зрението, които да понижат качеството на живот.

 

Трансплантацията на роговица се е превърнала в класическа процедура, която се прилага при пациенти с намалено до липсващо зрение в резултат на нарушения на предните сегменти на окото.

 

При случаи без усложнения и първа трансплантация успеваемостта е 90%. Въпреки това обаче процента на преживяемост би могъл да спадне с годините - до 74% след пет години и до 62% след 10 години.

 

Високата успеваемост на тази процедура се дължи на високата имунна толерантност спрямо алографта.

 

Една от причините за благоприятните условия е липсата на лимфни възли в трансплантираната тъкан, което предотвратява индуцирането на имунен отговор.

 

Влияние оказва и повишената имунна толерантност, работата на Т-регулаторните клетки, както и понижената локална имунна реакция между реципиента и графта.

 

Въпреки добрите условия и високия процент на успеваемост обаче, е възможно в някои случаи получената роговица да бъде отхвърлена от човешкия организъм.

 

Причините, които могат да наложат този вид процедура са различни. Кератоконусът е заболяване, при което прогресивно се нарушава структурата на роговицата. При него зрението много често се нарушава.

 

Друг вид нарушение, което може да доведе до необходимост от трансплантация, е дистрофията на Фукс. Това е дегенеративно заболяване, което засяга ендотела на роговицата и се наблюдава натрупване на течност.

 

Ендотелът може да бъде засегнат и след операция за катаракта. При този вид операция обикновено се засягат ендотелни клетки.

 

Въпреки това обаче, роговицата нормално притежава достатъчно ендотелни клетки, които могат да компенсират загубата на малка част от тях. Проблем може да се получи при налично нарушение в техните нормални функции.

 

Улцеративният колит, потъмняването зад роговицата, различни инфекции или травми също могат доведат до необходимост от трансплантация на роговица.

 

Източници:

https://www.nhs.uk/conditions/cornea-transplant/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519043