Вид клетка, използвана за лечение на левкемия, намира приложение и в лечението на автоимунни заболявания. Чрез нея е изградена биоразградима полимерна система за третиране на ревматоиден артрит и подсилване на имунната система.

 

ATRA, съкратено от All-trans retinoic acid, или транс ретиноева киселина, се произвежда естествено в организма и подпомага растежа и развитието на клетките. Молекулата, която при употреба в медицината, се нарича третиноин, се използва в лечението за акне и промиелоцитна левкемия. През последните 20 години от изследващи учени се е загатвала ползата на ATRA в лечението на автоимунни заболявания и по-конкретно артрит. Методът за доставяне на киселината е включвал свободно придвижване из организма, което би могло да причини нежелани странични ефекти. При изследване, приключило през март 2023 г. се съобщава за открит метод за вкарване на третиноин директно в ставите, след като молекулата бива капсулирана в биоразградими материали. При навлизане в организма тя дифузира и циркулацията в цялото тяло се осъществява в значително по-малки количества, което свежда до минимум страничните ефекти. 

 

Т-клетките са вид бели кръвни клетки, които търсят патогени, които причиняват заболявания. При намиране на такъв вид патоген, една Т-клетка събира помощни клетки за борбата с болестта. В случай обаче на компрометирана имунна система Т-клетките могат да не различат патоген от нормална функционална клетка в тялото. В случаи на диабет, например, тези „объркани“ Т-клетки атакуват панкреаса. При множествена склероза атаката е срещу неврони, а при ревматаиден артрит – ставите.


Наличните методи за лечение на автоимунни заболявания блокират биологичните сигнали, които тези имунни клетки си подават, което ефективно спира Т-клетките от подаване на сигнал за помощ от други Т-клетки. 


Транс ретиноевата киселина при навлизане в организма, може да модифицира „обърканите“ Т-клетки, които се активират при разпознаването на заболяване. Обаче вместо вик за подкрепление от други Т-клетки, тяхната цел става самостоятелно да спомогнат за преодоляване на възпалението. Тези клетки са специфично модифициране за третирането на ревматоиден артрит и не се намесват в нормалната функция на имунната система.

 

Сложността на заболяването изисква проучване на множеството му варианти, както и стриктно проследяване на ATRA клетките във всеки един момент от навлизането на организма през ставите до други точки, където те циркулират и почват да се борят срещу заболяването.


Изследването на проф. Нисарг Шах и Дейвид Макбрайд от катедрата по наноинженерство на Калифорнийския университет в Сан Диего е публикувано в Advanced Science.

 

References:
McBride, D (2023, March 8), Immunomodulary Microparticles Epigenetically Modulate T Cells and Systemically Ameliorate Autoimmune Arthrities. Retreived 2023, April 7 from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202202720