Една от причините за поява на белодробна артериална хипертония, класифицирана до момента като идиопатична, е тютюнопушенето. Това са установили изследователи ота катедрата по пневмология в Медицинското училище в Хановер (MHH).

 

Приблизително 1% от световното население страда от белодробна хипертония. Сравнително рядка, но много тежка форма на това заболяване е идиопатична белодробна артериална хипертония.


 

Белодробната хипертония е нарушение, което се характеризира със значително повишено кръвно налягане в белите дробове. Много често хората, които са засегнати страдат от хронични сърдечни или белодробни заболявания.

 

Един от основните симптоми на това заболяване е нарастващият задух при физическо натоварване.

 

Използваната за проучването информация е предоставена от един от най-големите регистри за белодробна хипертония COMPERA.

 

В хода на изследването специалистите сравняват три отделни групи пациенти. В първата са включени пациенти с идиопатична белодробна артериална хипертония, пушачи през целия си живот, чийто дифузионен капацитет е силно ограничен.

 

Дифузионният капацитет е решаващ фактор за усвояването на кислород от алвеолите в белодробните съдове.

 

Втората група от хора също страдат от идиопатична белодробна артериална хипертония, но тяхната дифузионна способност не е значително нарушена.

 

Третата група включва пациенти, които развиват белодробна хипертония в резултат на друго заболяване на белите дробове, като хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), емфизем или белодробна фиброза.

 

При анализ на резултатите се забелязва значителна прилика в жизненоважните показатели между първата и третата група от пациенти.

 

От друга страна, пациентите с идиопатична белодробна артериална хипертония, които са пушачи се различават значително от класическата група, страдащи от идиопатична белодробна артериална хипертония, които са предимно по-млади, реагират по-добре на лекарствени терапии и имат значително по-дълга продължителност на живота.

 

Според изследователския екип тютюнопушенето може да причини пряко и тежко увреждане на белодробните съдове.

 

Получената информация е от значение за пациентите и лекарите специалисти, тъй като разкриват предотвратим причинител на белодробната хипертония, което може да подпомогне за приложението на по-целенасочена и ефективна терапия в бъдеще, както и за класифицирането на нарушението.

 

Проучването е публикувано в The Lancet Respiratory Medicine. Ръководител на изследването е професор д-р Мариус Хопер, заместник-директор на катедрата по пневмология в Медицинското училище в Хановер.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00097-2/fulltext