Употребата на тютюн убива над осем милиона души всяка година. Не само консумацията, но и отглеждането, обработването и производството му влияят отрицателно върху човешкото здраве. 

 

За производството на цигари, употребявани от цялото световно население за период от една година, се изсичат шестотин милиона дървета и се изразходват двайсет и два милиарда литра вода. 


 

Осемдесет и четири милиона тона въглероден диоксид се отделят във въздуха, като по този начин се влошава проблемът с глобалното затопляне. Тютюневият дим допринася за по-високите нива на замърсяване на въздуха и съдържа три вида парникови газове.

 

Вредата за околната среда, причинена от тютюнопроизводителната индустрия постоянно нараства. По този начин тя добавя ненужен натиск върху и без това оскъдните ресурси и крехките екосистеми на планетата Земя.

 

Тревожните данни съобщава Световната здравна организация (СЗО), като част от информационната си кампания, посветена на Световния ден за борба с тютюнопушенето - 31 май. В тази връзка са разработени ключови послания към обществото и конкретно към управляващите правителства на всяка нация, имащи възможност да предприемат действия за контрол на тютюнопушенето. 

 

"Тютюнът вреди на околната среда"

 

Токсичните отпадъци от производството и употребата на тютюн замърсяват водите, почвата, плажовете и градските улици с химикали, цигарени фасове, включително микропластмаса и отпадъци от електронни цигари

 

Световната здравна организация съветва обществото да не се поддава на опитите на тютюневата индустрия да отклони вниманието от вредите за околната среда. Често компаниите правят дарения на инициативи за устойчиво развитие и претендират за спазване на екологични „стандарти“. Ефективна мярка е засилване на образователните програми с цел изграждане на по-висока здравна култура. 

 

"Накарайте тютюневата индустрия да почисти бъркотията си"

 

Тютюневата индустрия печели, унищожавайки околната среда. СЗО апелира за поемане на отговорност и финансова ангажираност от страна на тютюнопроизводителите за възстановяване на замърсяванията, причинени на околната среда.

 

"Откажете се от тютюнопушенето, за да спасим планетата си"

 

Всяка изпушена цигара или използван тютюнев продукт губи ценни ресурси, от които зависи съществуването на човечеството. Световната здравна организация призовава обществото да се откаже от тютюнопушенето, като по този начин прояви отговорност и загриженост както към личното си здраве, така и към здравето на планетата, която обитава. 

 

Помогнете на тютюнопроизводителите да преминат към устойчиви култури

 

Според СЗО правителствата трябва да помогнат на тютюнопроизводителите да преминат към алтернативен, по-устойчив поминък, за да намалят въздействието върху околната среда. Мерките за контрол на тютюна трябва да се запазят.

 

Референции:

World No Tobacco Day 2022. WHO - https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022