Тиреостатиците са предназначени за лечение на повишена функция на щитовидната жлеза. Повишеното ниво на щитовидни хормони усилва тъканния метаболизъм и повишава кислородната консумация. Метаболитните процеси в организма стават по-интензивни. Голяма част от енергията се трансформира в топлина, което се изразява в топли вълни и дискомфорт.

 

Повишена е възбудимостта на централната и вегетативна нервна система. Това обяснява ускорената сърдечна дейност, ускорената дейност на червата и невропсихичните симптоми при пациентите с хиперпродукция на тироидни хормони.


 

Тиреостатиците са лекарства, които потискат продукцията на щитовидни хормони. Най-често прилагани са Карбимазол, Пропилтиурацил. Щитовидната жлеза обаче разполага винаги с  резервни хормони, което означава, че ефектът на тиреостатиците се наблюдава едва след няколко седмици. Освен това дозата следва внимателно да се титрира в продължение на месеци, за да се постигне оптималният потискащ ефект върху функцията на щитовидната жлеза. Лечението продължава 1 – 2 години до постигане на нормална функция на жлезата. Употребата на тиреостатици осигурява постоянни концентрации в кръвта, тъканите и органите, като най-висока е концентрацията в щитовидната жлеза.

 

Тиоурацилите ефективно потискат определени ензими и пречат на синтезата на щитовидните хормони. Пропилтиурацил се използва най-често при хипертироидизъм. За тези лекарства се съобщават нежелани ефекти, свързани с хематологични нарушения. През 2009 година американската лекарствена агенция публикува данни за риск от сериозни чернодробни увреждания, водещи до чернодробна недостатъчност. По тази причина пропилтиурацил не е вече първи избор, а също така не се препоръчва по време на бременност и при малки деца.

 

Йод – съдържащи лекарства. Те инхибират образуването на органичен йод и блокират освобождаването на щитовидни хормони. Прилагат се като допълнителни компоненти на комбинираните схеми за лечение и при предоперативна подготовка при операции на щитовидната жлеза. Калиевият йодид има свойството да се натрупва в щитовидната жлеза и така блокира постъпването на радиоактивен йод в жлезата.

 

За това се използва превантивно в случаите на аварии и замърсяване на атмосферата с радиоактивни вещества. Не се прилага при бременни, защото преминава през плацентата и може да предизвика гуша или да потисне функцията на щитовидната жлеза у плода. Нежеланите ефекти са хипотироидизъм, възпаление на лигавицата на устата, повишено отделяне на слюнка, акне. Употребата на йодни препарати следва да става единствено след лекарско предписание.