Псориазисът е хронична автоимунна дерматоза, която може да обхваща различна част от кожната повърхност на тялото. Характерната му проява е псориатичната плака – слой от задебелена, люспеща се кожа. Появява се най-често на лактите, коленете, кръста, ушната мида и окосмената част на главата.

С какво засяга здравето?

Ново проучване е първото такова, извършило обективно измерване на това как тежестта на псориазиса може да се отрази на смъртността.
 
В продължение на 4 години е следена смъртността сред група от неболедуващи от псориазис, и такива с кожното заболяване. Последните били разделени на подгрупи според тежестта – за тежък псориазис се приел този, обхващащ над 10% от телесната повърхност.
 
С оглед взимане предвид единствено влиянието на псориазиса, статистически били елиминирани влиянията на други основни рискови фактори като затлъстяване, тютюнопушене, сърдечни заболявания, злокачествени новообразувания и др.
 
Резултатът показал, че при пациентите с псориазис рискът от смърт е 1,79 пъти по-голям и че живеят средно с 3-4 години по-малко от тези, които не са засегнати от тази болест. При пациентите с лека форма нямало разлика.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Предполага се, че сред пациентите с псориазис има повишена честота на метаболитен синдром, артериална хипертония и затлъстяване, както и на цьолиакия и улцерозен колит.

Защо това е важно?

Въпреки, че проучването не може да даде точни разяснения на кое се дължи тази увеличена смъртност, то дава други практични насоки - разкрива се колко значима е разликата между леките и средни и тежки форми на псориазиса.
 
Значение се отдава и на това, че пациентите с тежка форма на псориазис може да станат обект на по-сериозно проследяване относно основните заболявания и така те по-лесно да бъдат откривани и лекувани.