Ново проучване показва дали наистина мъжкият полов хормон – тестостерон е свързан с понижена когнитивна емпатия или с други думи намалява възможността за осъзнаване емоционалното състояние на околните. Ниската когнитивна емпатия е една от основните характеристики на аутизма, който се среща по-често при мъже.


Новото рандомизирано проучване е най-голямото до момента и обхваща 643 възрастни мъже, разделени в две групи. То е проведено съвместно от Канадски и Американски учени и е публикувано в сп. Proceeding of the royal society B: biological sciences. До момента съществуваха и други подобни проучвания, които показваха връзка между тестостерона и когнитивната емпатия, но те включвали твърде малък брой участници, за да бъдат резултатите статистически сигнификантни.


По данни на центровете за контрол и превенция на заболяванията, в САЩ 1 на 59 деца има определено разстройство от аутистичния спектър, като момчетата са четири пъти по-засегнати, в сравнение с женския пол. Въпреки че до момента знаехме, че аутизмът е много по-често срещан при мъже, не беше ясна причината.Пред чуждестранни медии, д-р Гидеон Нейв обяснява, че е логично, когато става въпрос за статистически междуполови различия при заболявания, основният заподозрян да е тестостеронът. Той и неговите колеги определят когнитивната емпатия като възможността да интерпретираме емоциите на околните и да разбираме тяхното поведение на база на емоционалното им състояние. Разграничават термините когнитивна и емоционална емпатия, която те определят като съпреживяване на емоционалното състояние с някого.


Пациентите с аутизъм обикновено имат неадекватна когнитивна емпатия, което нарушава възможностите им за социално приобщаване.


Изследователите, които подкрепят теорията, свързваща нивата на тестостерон с когнитивната емпатия предполагат, че пренаталната експозиция с високи концентрации на тестостерон нарушава последващата когнитивна емпатия през живота на индивида поради маскулинизиращите ефекти на хормона върху развиващия се мозък.

 

Най-голямото доказателство за това било едно проучване от 2011 г., което разкрива, че прилагането на тестостерон при жени води до понижение на когнитивната им емпатия и възможността да разбират емоциите на останалите. Много от изследванията, подкрепящи т.нар. „крайно мъжки мозъчен модел“ са свързани с т.нар. 2D:4D съотношение, което представлява съотношението между дължините на показалеца и безименния пръст.

 

Според някои изследователи пренаталната експозиция с високи нива на тестостерон води до понижение на 2D:4D съотношението. Това приемане довело до използване на съотношението за количествена оценка на пренатална експозиция с тестостерон и било използвано в проучванията за влиянието на тестостерона върху когнитивната емпатия и връзката с аутизма.


Д-р Нейв и екипът му забелязали, че предишните проучвания включвали твърде малко участници и показвали известна връзка между нивата на тестостерон и осъзнаването емоциите на околните, но не доказвали, че това е причина за проявата на аутизма. Затова те инициират най-голямото проучване. Участниците в него са разделени в две  групи – в първата група било давано тестостерон, а на втората група плацебо. Междувременно, с приема на тестостерона или плацебото под формата на гел, участниците попълвали анкетни форми и решавали тестове за когнитивна емпатия, като изследователите още измервали и техните 2D:4D съотношения. Тестовете за когнитивна емпатия включвали преглеждане на снимки на актьори и свързването на погледа на човека с определена емоция.


Резултатите от изследването показали, че въпреки че мъжете, които приемали тестостерон имали по-високи плазмени нива на хормона, те не показали понижение в когнитивната емпатия. Според д-р Нейв тези резултати не изключват категорично влиянието на тестостерона върху емпатията и връзката с аутизма, но тази връзка не е линеарна, а доста по-комплексна, ако има такава все пак.