Изследователи, твърдят, че съществува вариант, в който чрез прилагане на прост кръвен тест, може да бъде установено кога ще настъпи смъртта ни.

Учените са очертали четири биологично активни молекули, идентифициращи хората с висок смъртен риск, поради наличието на съответно заболяване. Смята се, че прогнозите могат да бъдат направени в рамките на 5 години напред.

Тестът, планиран да „съобщава“ тези неприятни новини, би могъл да определи периода на смъртта, а основната цел е да даде информация за съответната конкретна причина, която да предостави, както на пациента, така и на лекуващият лекар възможност за адекватно и ефективно лечение.

Екип от естонски и финландски учени, започва проучване, чиято цел е именно изясняването и евентуалното отстраняване на причините, които ще доведат до прогнозираният от теста леталитет.

Учените, взели кръвни проби от 9 842-ма пациента, като анализирали, съдържащите се в тях биомаркери.

Четири ,от разгледаните биомаркери, биха могли да се приложат като основен компонент на теста, отразяващ риска от леталитет, според учените.

Те установили, че биомаркерите са достатъчно сигурен показател, отразяващ леталният риск при разнородни заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания и др.

 

NEWS_MORE_BOX

 Маркерите, изпълняващи ролята на предиктори, всъщност са плазмен албумин, алфа-1 гликопротеин, липопротеини с ниска плътност и цитрат.

За проследяване на ефективността на биомаркерите са взети мерки, относно рисковите фактори, така че резултатите да бъдат възможно най-обективни.

Мерките включват отчитането на тютюнопушене, злоупотребяване с алкохол и наркотични вещества, наднормено тегло, високи нива на холестерол, повишено кръвно налягане и др.

Специалистите смятат, че са на една ръка от теста, предвещаващ края на живота. След навлизането му, единствено пациентите биха били в състояние да преценят дали искат да бъдат подложените на него, или не.