Напредъкът в проучването на стволовите клетки през последните 15 години засили интереса към потенциалните възможности за приложение при лечение на стомашно-чревни заболявания.


Известно е, че епителните тъкани на черния дроб и червата имат голям регенераторен потенциал и бърз клетъчен оборот. При тънкочревните тъкани клетъчният оборот се осъществява на всеки 2-7 дни в нормално състояние, а в случаите на тъканни увреди и по-бързо.


Счита се, че тезата за появата и развитието на възпалителните заболявания на червата, на базата на нарушена имунна регулация при генетично предразположени лица, е общоприета. Въпреки напредъка в терапията на тези заболявания – влизане на нови терапевтични линии (биологична терапия) и оптимизиране на „старите“ имуносупресивни и противовъзпалителни режими, при значителна част от пациентите не се достига до клинична ремисия.Първоначалните съобщения за ремисия при синдрома на раздразненото черво и цьолиакията идват като „страничен ефект“ при лечение на пациенти със съпътстващи малигнени тумори на кръвта, при които е приложена хематопоетична стволова трансплантация. Предполага се, че ремисия се постига по два начина – чрез промяна на генетичната предиспозиция и в резултат на интензивната имуносупресия, която потиска или изчиства патологичния лимфоцитен клон, поддържащ възпалителния процес.


На тази база е проведено изследване, в което участват 16 пациенти с рефрактерна на лечение болест на Крон, с приложена хемопоетична стволова трансплантация. Ремисия е постигната при 14 от тях.


Подобно проучване е проведено и при пациенти с цьолиакия тип 2, с участието на 7 пациенти. Ремисия е постигната при 6 от тях след среден период на проследяване почти 16 месеца.


Черният дроб е орган с висок регенераторен капацитет. Състои се от хепатоцити и билиарни епителни клетки които се диференцират от общи прогениторни клетки – хепатобласти.


Към момента единствената работеща възможност за лечение на тежките форми и крайните стадии на хроничните чернодробни заболявания е чернодробната трансплантация. Като алтернативна възможност през последните близо четири десетилетия е разработвана хепатоцитна трансплантация, но поради затрудненията, свързани с извличането на хепатоцитите, поддържане на тяхната виталност и функционалност, този метод не се наложи в клиничната практика. В този смисъл приложението на стволови клетки в комбинация с растежни фактори, се счита за обещаващ метод за подпомагане на чернодробната регенерация.


Източници:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15765390/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20818442/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16778155/