Церамидите са липидни молекули, които се състоят от сфингозин и мастни киселини. Те се откриват в клетъчната мембрана на еукариотните клетки. Наричат се още керамиди.

 

Според ново проучване, публикувано в сп. Trends in Pharmacological Sciences, терапевтичните средства, чийто таргет са церамидите могат да подпомогнат лечението на различни кардиометаболитни заболявания.


 

Изследователите откриват сериозна връзка между церамидите и редица заболявания, наблюдаващи се при човека и животните. След това те сравняват тази информация с множеството данни довели до създаването на лекарства за понижаване на холестерола в кръвта.

 

Тяхната цел е да насочат вниманието на множество учени и лаборатории по целия свят към по-подробното изучаване на влиянието на керамидите върху човешкия организъм.

 

Най-широко разпространения и използван клас лекарства са статините. Те се предписват с цел превенция на сърдечносъдови заболявания, като намаляват холестероловия синтез. Тези медикаменти също така понижават нивата на други липиди в кръвта, като керамиди.

 

В сравнение с информацията, която имаме за влиянието на холестерола, малко е известно за керамидите. Въпреки това тяхната връзка с редица заболявания е потвърдена.

 

Множество проучвания отбелязват церамидите като индивидуални биомаркери за сърдечносъдови заболявания. С тяхна помощ може да се предвиди възможността от поява на неблагоприятни сърдечносъдови изяви, включително и фаталния изход в резултат на коронарна артериална болест или остър коронарен синдром.

 

За разлика от холестерола, церамидите се свързват с някои метаболитни състояния, като инсулиновата резистентност и съответно диабета.

 

Нивата им в кръвта се използват за клинично измерване на риска от поява на различни заболявания.

 

Въпреки наличната информация за действието на церамидите, тяхното допълнително проучване е необходимо. Все още не са известни специфичните генетични промени, които предизвикват високите нива на тези липиди в кръвта.

 

По-задълбочено проучване би могло да отговори на множеството налични въпроси и по този начин да насочи медицинските специалисти към потенциални терапевтични подходи за безопасно и ефективно понижаване на керамидите в кръвта и лечение на различни кардиометаболитни заболявания.

 

Източници:

https://www.cell.com/trends/pharmacological-sciences/fulltext/S0165-6147(21)00190-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0165614721001905%3Fshowall%3Dtrue