Калциевите блокери или калциевите антагонисти са основен клас лекарства, които се прилагат при хипертония, исхемична болест на сърцето и нарушен сърдечен ритъм.

 

За да работи ефективно, сърцето има нужда от кислород. Колкото по-затруднена е работата на сърцето, толкова по-голяма е нуждата му от кислород. Типична проява на неадекватна доставка на кислород към сърцето е сърдечната болка - ангина пекторис или гръдна жаба. Калциевите антагонисти блокират калциевите канали в клетките. По този начин се предизвиква разширение на кръвоносните съдове в мозъка и другите части на тялото. Така се понижава натоварването на сърцето и съответно нуждите му от кислород. Намалените нужди от кислород понижават риска или предотвратяват стенокардията (гръдна жаба).


 

Механизъм на действие. Както вече стана дума, калциевите антагонисти блокират калциевите канали и по този начин възпрепятстват навлизането на калциеви йони в гладкомускулните клетки на съдовите стени, а също и в сърдечните клетки. Чрез този механизъм на действие, калциевите антагонисти разширяват коронарните и периферните артерии и намаляват натоварването на сърцето. Някои представители на групата притежават известна антимигренозна активност.


Основни терапевтични показания. За лечение на артериално хипертония се използват главно амлодипин, верапамил, фелодипин, нифедипин, дилтиазем. В комплексната терапия на исхемичната болест на сърцето се използват главно: амлодипин, фелодипин и верапамил.

 

Нежелани лекарствени реакции. Верапамилът и в по-малка степен дилтиаземът имат кардиодепресивен ефект. Той протича с брадикардия (забавяне на сърдечния ритъм). По тази причина калциевите блокери не трябва да се комбинират с бета-блокери. Основните странични ефекти при терапията с калциеви антагонисти са свързани с артериалната вазодилатация или разширяването на кръвоносните съдове. Тази вазодилатация предизвиква главоболие, зачервяване на лицето (флъшинг), замаяност. Продължителната терапия може да доведе до появата на отоци на глезените, резистентни на лечение с диуретик. Друг страничен ефект на тези лекарства е хеморагичния гингивит. Венците са силно възпалени и кървят. При предозиране на верапамил и дилтиазем може да се наблюдават брадикардия, дори AV блок.

 

Почти всички калциеви блокери предизвикват констипация, но най-често и силнопроявена е тя при верапамил. При възрастни пациенти със заседнал начин на живот, констипацията може да се окаже сериозен проблем, причина за прекратяване на терапията с калциеви блокери.