Свръхиновативна технологична система за събиране и анализ на данни, която може да помогне на държавата да овладее и контролира разпространението на епидемията от коронавирус в страната, предлага компания, собственост на израелското правителство. 


Разработката представлява облачна платформа, която работи на принципа "софтуер като услуга" и е доказана в практиката. Досега е прилагана при национални мерки от службите на сигурност, разузнавателни агенции, здравни власти, общини и др. 


Според компанията разработчик платформата е лесноприспособима за изследване и анализ на информация, управление и контрол на кризи на национално ниво каквито пораждат епидемиите от заразни болести, включително и на коронавирусЧрез нея здравните власти могат да извършват ситуационен анализ и картина в реално време, прогноза за разпространението и степента на зараза с коронавирус и преглед на дневната база за това какви мерки могат да бъдат предприети според данните. 


От израелската компания са информирали за възможностите на системата отговорните държавни институции, в това число Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб.


Предложението предвижда безплатен тестови период, който предоставя възможност на българските власти да проследят функционалността на платформата.


Въпросната платформа Wisdom StoneTM е система за извличане на информация от голяма обем данни. С помощта на модерни технологии от рода на изкуствен интелект се събират, обработват, комбинират, класифицират и анализират огромна маса данни бързо и надеждно. На тази база системата извлича ключови показатели, статистика, прогнози, визуализации, които дават възможност на властите да вземат навременни и адекватни мерки за защита на населението от разпространението на вируса. 


Какво означава това в детайли? Системата може да изчисли развитието на епидемията на базата на анализ на данните за здравния статус спрямо ковид по дни; да приоритизира хората, които трябва да се тестват за диагностициране; определи тенденциите за заразяване и областите на разпространение на епидемията; да даде ситуационна картина на хората, които са в карантина и пр.


В същото време платформата запазва поверителността на личните данни, като извлича само релевантните за системата. 


Системата е достъпна чрез уебсайт и мобилно приложение. Предназначена е за голям брой потребители и дава възможност за централизирано управление на данни. Приложението може да бъде свалено от всеки потребител със смартфон доброволно или съгласно законодателството и гарантира прозрачност между гражданите и властите по отношение на събраната информация. Допълнителна полза е, че гражданите могат да получават лични известия и сигнали и да обменят информация директно с властите. Изтеглянето и прекъсването на приложението е изборна потребителя.


Компанията RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. не е непозната за държавата. Тя успешно си партнира с Министерство на отбраната. Глобален лидер е в производството на широк набор решения и продукти в сферата на сигурността, включително киберсигурността и си партнира с редици държави по света, много от които членки на ЕС и НАТО. 100% собственост е на израелското правителство и работи повече от 70 години в сферата на намирането на иновативни решения в областта на отбраната, сигурността, киберпространството и космическите операции.