Advanced Cell Technology лидер в сферата на регенеративната медицина, обяви, че ще разкрие представителни данни от клиничните си проучвания върху дегенерацията на макулата.

 

В момента, компанията третира 13 пациенти в три клинични проучвания за възрастово обусловена макулна дегенерация и болестта на Щаргард, с помощта на пигментни епителни клетки, получени от ембрионални стволови клетки. Първите две проучвания бяха започнати през юли 2011 г. Проучванията се провеждат в четири от най-добрите очни болници в САЩ и две от водещите очни клиники във Великобритания.


 

На равни интервали от време се провеждат щателни клинични и лабораторни тествания. Досега не са наблюдавани никакви нежелани ефекти, произтичащи от трансплантацията на стволови клетки. 16 месеца след започване на терапията не са наблюдавани никакви следи от хиперпролиферация, туморогенност, формиране на ектопична тъкан или отхвърляне на присадката. Освен мониторинг върху безопасността на присадените клетки, клиницистите внимателно проследяват и анатомичното и функционалното им интегриране.

NEWS_MORE_BOX

 

Пигментните епителни клетки играят ключова роля в работата на фоторецепторния слой в човешката ретина.

 

Лечението на различните форми на макулна дегенерация с помощта на стволови клетки има за цел да възстанови или замести разрушените зони от фоторецепторния слой. Очакванията на изследователите са присадените клетки да възстановят подходящата „работна среда“ в този слой.

 

На скорошна среща на американските и британските хирурзи, ръководещи проучванията, бяха разгледани събраните данни и бяха обсъдени стратегии за дизайн на бъдещи фаза II и фаза III клинични проучвания в тази насока.