Мащабно датско проучване преразглежда силата на рисковете фактори за развитие на диабет тип 2, като извежда напред влиянието на наднорменото тегло. Досега акцентираше на генетичния фактор, но поред изследователите неговото значение се надценява, неглежирайки се други.


Диабет тип 2 се развива по-често при хора, които са наследствено предразположени, със затлъстяване и под въздействието на други неблагоприятни фактори като хранителен режим, ниска двигателна активност, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене. 


Шест пъти по-висока е вероятността да се развие диабет при хора със свръх тегло, коментират датските изследователи.Дори наднорменото тегло, което не се определя като затлъстяване, е фактор, който допринася за 49% по-висок риск от диабет. 


Рискът, който носи генетичният фактор сред съвременните датчати, е само 2% . Докато останалите неблагоприятни фактори се нареждат далеч по-напред – 18%. 


Комплексът от изброени фактори допринася за 14 пъти по-голяма вероятност от метаболитното заболяване.


Изследването е кохортно и заключенията са на база прегледа данните на 4729 пациенти с диабет тип 2 и други 5402 души. В групата на последните в продължение на наблюдението също се регистрира възникване на заболяването. Проучването е протекло за почти 15 години. 


Резултатите са публикувани в изданието Diabetologia. Организацията провела проучването е научна и университетски базирана, оторизирана да работи с данни от статистическия институт на Дания.


В масовия случай диабет тип 2 възниква над 45-годишна, като през последните години се отчита непрекъснатото подмладяване на заболяването. Приема се, че една пета от хората над 65 години страдат от заболяването. Около 90-95% от всички случаи на диабет са от втори тип. 


Това е инсулиновозависим диабет, въпреки че понятието се приема за недостатъчно точно. При диабет тип 2 има неадекватна на нуждите на организма секреция на инсулин от задстомашната жлеза. Секрецията или е в по-малко количество или клетките са загубили чувствителност, за да се "отворят" и усвоят захарта от кръвта. 


Около 80% от хората с диабет тип 2 са с наднормено тегло и затлъстяване. Наднорменото тегло винаги се е смятал за един от рисковите фактори за заболяването. Връщането му към нормални граници, промяната на начина на живот – храненето и грижата за двигателната активност помагат сериозно за овладяването му.